Werk je liever zelfstandig of in teamverband?

Als je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat je de volgende vraag gesteld krijgt: “Geef je de voorkeur aan zelfstandig werken of doe je dat liever in teamverband?” Met deze vraag wil de werkgever immers weten of je een teamspeler bent, of dat je toch liever je werk doet in je eentje. Sommige mensen zijn immers prima op hun plaats als het werken in teamverband betreft, terwijl anderen juist goed gedijen als ze een klus alleen moeten klaren. Een dergelijke vraag zal dan ook vooral worden gesteld om je persoonlijkheid en de werkwijze van je voorkeur te achterhalen. Dit is handig om te weten als je aangenomen wordt en taken uit moet gaan voeren voor het bedrijf. 

Waarom wil een werkgever dit weten?

De persoon die belast is met de werving van nieuwe medewerkers, in veel gevallen de personeelsmanager, zal deze vraag stellen tijdens een sollicitatiegesprek omdat hij, of zij, graag wil weten of je op je gemak bent als je zelfstandig aan het werk wordt gezet, maar ook als je samen met anderen de verantwoordelijkheid voor een bepaald project op je dient te nemen. Niet elke werknemer zal immers de voorkeur hebben om alleen een klus te klaren en dus veel liever samen met anderen aan een project werken, terwijl voor een ander dit juist andersom het beste uit zal pakken.

Op het moment dat je echter tijdens een sollicitatiegesprek deze vraag gesteld krijgt, dan doe je er verstandig aan om te wijzen op de voordelen van beide werkwijzen. Zo laat je immers een meer dynamische indruk achter bij je gesprekpartner waardoor de kans groter wordt dat je aangenomen zult worden. Dut in tegenstelling tot wanneer je je als een starre en complexe sollicitant op gaat stellen. Ondanks het feit dat je op deze vraag niet expliciet een juist antwoord kunt geven, kun je wel verschillende benaderingen gebruiken om beter in verschillende scenario’s ingezet te kunnen worden. Verschillende situaties op de werkvloer kunnen namelijk een onafhankelijkheid opstelling van je vragen, terwijl in een ander geval juist de inzet van een heel team nodig zal zijn.

Als je je antwoord gaat geven, moet je er echter voor zorgen dat je niet gaat overdrijven als het gaat om je vermogen om zelfstandig, of juist in teamverband, te werken. Dit kan immers een averechtse uitwerking hebben, bijvoorbeeld wanneer te onafhankelijk over wilt komen, kan een werkgever zich zorgen gaan maken over je vermogen om met andere mensen samen te werken. Daarbij komt verder dat wanneer je te veel je voorkeur uitspreekt voor het werken in een team, dan kan een werkgever juist gaan denken dat je erg veel op het team wilt gaan leunen tijdens het werk.

Voorbeelden van de beste antwoorden

  • Ik weet van mezelf dat ik even prettig kan werken als onderdeel van een team als wanneer ik zelfstandig aan de slag ga. Tijdens het onderzoek dat ik hebt verricht naar uw bedrijf is me opgevallen dat in de omschrijving van de bedrijfsmissie en de functiebeschrijving overeenkomsten te vinden zijn met eerdere functies die ik heb bekleed. Ook hier diende ik sommige opdrachten voor een groot deel zelfstandig te onderzoeken en uit te voeren, terwijl andere opdrachten beter gedaan konden worden in samenwerking met een aantal collega’s.
  • Ik heb ervaring met zowel het onafhankelijk- als het in teamverband werken en ik kan van beide werkwijzen de voordelen van inzien.
  • Op de middelbare school vond ik het erg leuk om deel uit te maken van het schoolvoetbalteam en van de schoolband. Deze activiteiten vereisten echter een andere manuier van samenwerken, terwijl het algemene doel in beide gevallen was van groot belang om te kunnen leren van elk afzonderlijk lid van de groep. Ik bleef om die reden dan ook steeds groeien als lid van deze teams en dat kan me nu veel voordelen oplevere4n als ik aan wordt genomen in deze functie.
  • Ik vind het heel erg leuk om in een team te werken, maar ik kan even goed zelfstandig opdrachten opzetten en uitvoeren.
  • Ik vind het prima om alleen te werken, maar werken in een team is voor mij ook geen probleem. Uiteraard zullen bepaalde opdrachten gewoon beter alleen, of juist in een groep, afgewerkt kunnen worden, afhankelijk van de specifieke situatie. Wanneer de taak gemakkelijk genoeg is om alleen aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld omdat er geen sprake hoeft te zijn van brainstormen door een team, dan werk ik graag in mijn eentje. Indien een opdracht echter een hoge prioriteit heeft, of te veel werk oplevert voor één persoon, dan werk ik liever met een team om zo het project samen aan te pakken. Mijn ervaring is zelfs dat de meeste projecten vragen om een combinatie van zelfstandig werk en werken in teamverband, afhankelijk van de afzonderlijke onderdelen van het project. 
  • Werken in de verkoop heeft mijn vermogen om zowel alleen als met anderen samen te werken sterker gemaakt. Ik vin het erg leuk om persoonlijk met een klant, maar ik geloof eveneens in de voordelen van het samenwerken met collega’s en bijvoorbeeld te brainstormend over de beste aanpak en het beoordelen van alternatieve benaderingen als er een project voltooid dient te worden. Bovendien zal ik, als er een team achter me staat, de anderen om hulp of uitleg kunnen vragen als ik ergens niet zeker van ben, dit in tegelstelling tot wanneer ik alleen aan de slag ga. In dat laatste geval kan ik echter wel volledig putten uit mijn eigen creativiteit en fantasie.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20