Bank voor Internationale Betalingen: “Wereldwijde stagflatie dreigt”

De Bank voor Internationale Betalingen (BIB), de bank voor nationale banken, zegt in zijn jaarlijks economisch rapport dat inflatie in de leidende economieën kan leiden tot wereldwijde stagflatie.

Een wereldwijd inflatietijdperk dreigt volgens de BIB als gevolg van de aanhoudende verstoringen door COVID-19, de oorlog in Oekraïne en stijgende grondstoffenprijzen. Financiële kwetsbaarheden van ’s werelds grootse economieën vertroebelen de vooruitzichten.

  • België noteerde voor de maand april een inflatie van wel 9,3 procent.
  • Het Verenigd Koninkrijk volgt ons land op de voet met 9 procent voor diezelfde maand. In mei steeg de inflatie er naar 9,1 procent.
  • Wereldwijd zou de inflatie dit jaar met 8 procent toenemen.

De dreiging van een nieuw inflatietijdperk valt samen met zwakke groeivooruitzichten en een grote financiële kwetsbaarheid, aldus de BIB in zijn rapport. De bank vreest daarom voor het risico van stagflatie in de wereldeconomie.

“Centrale banken moeten snel optreden”

De BIB stelt dat de lage en stabiele inflatie herstellen de prioriteit is van de centrale banken. “Centrale banken moeten snel en doortastend optreden voordat de inflatie zich verankert”, zegt Agustín Carstens, general manager bij BIB, in een perscommuniqué. “Als dat toch gebeurt, zullen de kosten om de inflatie weer onder controle te krijgen hoger zijn. De voordelen op langere termijn van het behoud van stabiliteit voor huishoudens en bedrijven wegen op tegen de kosten op korte termijn.”

Daarbij zouden de centrale banken de gevolgen voor de economische activiteit tot een minimum moeten beperken en zo de financiële stabiliteit vrijwaren. In het verleden is het keren van zo’n sombere wereldwijde financiële situatie waar we nu inzitten moeilijk gebleken. Toch denkt de BIB dat een herhaling van de stagflatie in de jaren 1970 onwaarschijnlijk is.

Dankzij een verbeterd monetair beleid en macro-economische kaders, en minder afhankelijkheid van energie, zouden we niet in de situatie van de oliecrisis van 50 jaar geleden terechtkomen. Toch waarschuwt de BIB dat de huidige financiële kwetsbaarheden, zoals de hoge schulden en activaprijzen, de risico’s op stagflatie zouden kunnen vergroten.

Inflatiedruk zelfversterkend

Tijdens de overgang van een lage naar een hoge inflatie wordt de inflatiedruk vaak zelfversterkend, zo analyseert de bank ook. Individuele prijsveranderingen gaan een grotere rol spelen in het gedrag van de mensen. Prijsveranderingen voor voedsel en energie zouden nu dus een groter en hardnekkiger effect hebben op de totale inflatie dan wanneer de inflatie laag is.

De BIB hoopt dan ook dat regeringen en centrale banken actie blijven ondernemen. “De uitdaging om op korte termijn voor een lage inflatie te zorgen, bestaat naast de reeds lang bestaande uitdaging om in het macro-economisch beleid opnieuw veiligheidsmarges voor de toekomst te creëren”, zegt Claudio Borio, hoofd van de afdeling Monetair-Economische Zaken van de BIB.

“De druk op het begrotingsbeleid neemt toe. Dat bemoeilijkt de taak van het monetaire beleid en benadrukt het belang van hervormingen ter ondersteuning van de groei op lange termijn.”

(fc)

Meer