Welke 7 types mensen moet je uit je leven bannen om gelukkig te zijn?

Je succes en je geluk hangen voor een groot deel af van de mensen met wie je omgaat. Het is dus jouw taak om je enerzijds te omringen met positieve mensen die je groei stimuleren en anderzijds om je te distantiëren van diegenen die obstakels vormen op je zoektocht naar levensgeluk. Dit zijn de zeven types mensen die je beter vermijdt:

1. De Negativo. Deze persoon zie je enkel in een goed humeur wanneer er veel alcohol in het spel is. Anders beperkt hij zich tot klagen zonder ook maar één beter alternatief voor te stellen.

2. De Downer. Dit is de persoon in je vriendenkring waar je nooit mee afspreekt, tenzij er nog minstens drie anderen bijzijn. De Downer klaagt niet automatisch over elk voorstel, maar haalt, als je het hem toelaat, het humeur van de groep omlaag met zijn problemen en angsten.

3. De Rechter. In het bijzijn van de Rechter kan je jezelf niet zijn, want hij controleert elk minuscuul detail van je woordkeuze en gedrag om er vervolgens zijn oordeel over uit te spreken.

4. De Nemer. Deze persoon neemt, blijft nemen en draagt nooit zelf bij tot de relatie. Hij komt voortdurend bij je aankloppen voor van alles en nog wat, maar als jij eens iets nodig hebt, is hij nergens te bespeuren.

5. De Manipulator. Manipulators weten elke situatie naar hun hand te zetten. Ze hebben slechts één prioriteit in hun leven en dat zijn zij zelf.

6. De Tegenwerker. Een vriend is iemand die je steunt, ook al is hij het niet met je eens. De Tegenwerker doet net het omgekeerde. Hij houdt ervan om je dromen aan diggelen te slaan en hoopt innig dat je een loser blijft, net zoals hij.

7. De Onverzoenlijke. Sommige mensen kunnen geen vergiffenis schenken. Mensen maken echter fouten en moeten dat doen om er uit te kunnen leren. Een vriend die het absoluut niet over zijn hart kan krijgen om je te vergeven is geen echte vriend. Bedenk dat vergiffenis over de toekomst en niet over het verleden gaat.

(Via: Elite Daily)

Meer