WEF: ‘Er komen enorme schokken op de globale arbeidsmarkt’

De robotica-revolutie zal tussen vandaag en 2025 netto ruim 58 miljoen nieuwe jobs creëren. Tot daar het goede nieuws, want het gaat om hoog gespecialiseerde profielen die vandaag amper vindbaar zijn, schrijft het World Economic Forum in een nieuw rapport.

Vanaf 2025 zullen robots 52% van de jobs voor hun rekening nemen. Dat staat te lezen in het meest recente rapport van het World Economic Forum (WEF). Toch hoeft dat niet noodzakelijk tot massale werkloosheid te leiden, want volgens hetzelfde rapport zullen in die periode 75 miljoen jobs verdwijnen, terwijl er dankzij de robotica-revolutie 133 miljoen nieuwe jobs zullen worden gecreëerd, voor een positief saldo van 58 miljoen nieuwe werkplaatsen. De grootste uitdaging ligt volgens de onderzoekers in het herscholen van arbeidskrachten en de opleiding van mensen die deze nieuwe jobs kunnen invullen.

Wie gaat er aan?

“Tussen nu en 2025 zal meer dan de helft van de huidige taken die op de werkvloer worden volbracht door machines worden gedaan. Vandaag is dat amper 29%, maar in 2022 zal het al om 42% gaan,” staat te lezen in het rapport van de onderzoekers van het in Genève gevestigde WEF, dat vooral bekend is vanwege de organisatie van de jaarlijkse samenkomst in januari van de crème van de ondernemers- en politieke wereld.

Sommige sectoren zullen meer door automatisering getroffen worden dan andere. Vooral boekhouders, secretariaats- en klantendiensten, postbedienden en jobs in de assemblage krijgen het hard te verduren. Daar zouden in totaal 75 miljoen jobs verdwijnen.


© Getty Images

Geschikte profielen zijn vandaag amper te vinden

Parallel zullen wel 133 miljoen nieuwe jobs worden gecreëerd, gelinkt aan de digitale revolutie: artificiële intelligentie (A.I.), Big Data, software, marketing,…. Ontwikkelaars en experts in deze vakgebieden gaan gouden tijden tegemoet. Probleem is dat het hier om profielen gaat die vandaag al amper te vinden zijn.

Een gebrek aan geschikte arbeidskrachten bedreigt volgens de onderzoekers naast de ICT-wereld vooral ook de financiëledienstensector, de mijnbouw en de metaalsector.

Maar het zijn vooral de luchtvaart en het toerisme waar tussen 2018 en 2022 de grootste reconversie van personeel zal moeten plaatsvinden, blijkt uit onderzoek bij bedrijven actief in 12 economische sectoren in 20 verschillende landen.

“Enorme schokken in het globale werknemersbestand”

Ongeveer 50% van de bedrijven denkt tegen 2022 het aantal voltijdse werknemers te kunnen reduceren dankzij de automatisering, terwijl 40% denkt net meer mensen te zullen aannemen. Meer dan 25% voorziet de creatie van nieuwe jobs dankzij automatisering.

De concrete gevolgen van de automatisering blijven moeilijk te voorspellen, maar de onderzoekers verwachten zich wel aan “enorme schokken op de globale arbeidsmarkt, met belangrijke veranderingen inzake kwaliteit, plaats, de aard en de duurzaamheid van de functies”.

Opleiding is de sleutel

Zoals uit onderstaande grafiek van de Georgetown University blijkt, blijft opleiding vandaag meer dan ooit de sleutel voor toekomstig professioneel succes. Het aantal werkaanbiedingen voor mensen met een universitair diploma steeg tussen 1989 en 2016 in de VS met ruim 107%. Diploma’s hogeschool en gelijkaardig zagen het aantal werkaanbiedingen in dezelfde periode stijgen met 47%. Maar wie gewoon zijn humaniora afwerkte of zelfs niet, zag het aantal werkaanbiedingen met 13% dalen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20