Watermaatschappijen halen woekerwinsten van meer dan 50 procent

Onze waterfactuur is de afgelopen jaren stevig opgelopen. De inkomsten van waterintercommunales liggen 37 procent hoger dan hun kosten. Bij heel wat individuele maatschappijen komen die zelfs boven de 50 procent. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Die extra inkomsten zullen worden gebruikt om het rioleringsnet te vernieuwen, klinkt het. De komende jaren zijn daar miljardeninvesteringen voor nodig en watermaatschappijen anticiperen daar al op. De totale inkomsten stegen tussen 2013 en 2018 met 42 procent naar 438 miljoen euro, terwijl de kosten in diezelfde periode gelijk bleven op 320 miljoen euro. Dat is een winst van 37 procent. Bij een aantal maatschappijen loopt die winst op tot 50 of zelfs 100 procent.

Vooral de saneringsbijdrage, die iedere gebruiker betaalt, is sterk gestegen. Het maximumtarief daarvoor werd in 2015 opgetrokken om een buffer opzij te zetten voor de rioolinvesteringen. Ondertussen verdienen maatschappijen 62,5 euro per inwoner op die bijdrage, terwijl dat in 2013 nog 47 euro was. Dat is een stijging van 32 procent. De kosten per inwoner bedragen 50 euro.

‘Puur boekhoudkundig’

Nochtans is het niet de bedoeling dat die intercommunales winst maken. Ze worden uitgebaat door gemeenten, meestal een aantal gemeenten tegelijk, en moeten vooral de rioleringskosten doorrekenen in de waterfactuur. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) moet erop toezien dat er niet te veel kosten worden aangerekend en dat het geld niet wordt gebruikt voor andere zaken, zoals de bouw van sportinfrastructuur.

De VMM reageert in De Tijd dat de inkomsten helemaal niet zo de pan uit swingen. ‘De kasstromen tonen aan dat het geld gebruikt wordt om het rioolnet te onderhouden en vernieuwen’, klinkt het. De hoge marges zijn puur boekhoudkundig, zegt diensthoofd riolering Peter Aeltman. Volgens hem worden afgelopen projecten in delen afgeschreven en elk jaar maar voor een deel in de boeken opgenomen. ‘Daardoor sijpelen de kosten trager door dan de inkomsten’, zegt hij.

Hij denkt dat de hoge winsten op termijn zullen verdwijnen en dat de overschotten stilaan zullen afnemen. De vernieuwing van het rioolnet zou in totaal 9 miljard euro kosten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20