Wat zijn voordelen van blockchain?

Blockchain wordt steeds meer gebruikt. Maar waarom is dietechnologie tegenwoordig zo in trek?

Blockchain is de nieuwe baanbrekende technologie omtransacties uit te voeren van digitale munten, zoals bitcoin, of belangrijkegegevens. Alle informatie die wordt opgeslagen in blockchain, wordt onleesbaargemaakt met cryptografie of geheime codes. Alle transacties worden opgeslagenin blokjes in een groot netwerk. Een nieuw blokje in de rij bevat steeds infoover het vorige blokje. En dat bevat dan weer informatie over het vorigeblokje. Zo ontstaat er een ellelange informatieketting die niet te kraken is. (Wilje weten wat blockchain precies is? Lees dan zeker dit artikel.)

Veiligheid

Als er iets verandert in de database, wordt dat doorgestuurdnaar de verschillende computers. Op die manier is het systeem niet van ééncentrale database afhankelijk. In vergelijking met centrale databases, waarbijde informatie slechts op één computer opgeslagen is, is het gebruik vanblockchain dus een stuk veiliger. Als er een computer gehackt wordt of als destroom uitvalt, zijn er genoeg andere computers met een identieke kopie van dedatabase.

Tussenpersonen overbodig

Bedrog of vervalsing is dus onmogelijk dankzij blockchain.Daardoor worden tussenpersonen, zoals bankbedienden, ook overbodig. Nu brengendie tussenpersonen kopers en verkopers nog dichter bij elkaar en zorgen dat aande voorwaarden van een bepaalde transactie voldaan wordt. Maar door blockchainlijken ze dus vervangbaar en lijken hun taken dus niet meer nodig.

Geen paperassen meer

In principe kan iedereen, die de blockchain-technologie snapten beheerst, een eigen blockchain-database uit de grond stampen voor zijn eigendoeleinden. Je kan dan zelf een ‘protocol’ bepalen: een reeks regels diegebruikers van je database moeten volgen. Op die manier ontstaan er verschillendeblockchains. Doordat de regels bij een bepaalde blockchain al vastliggen,worden papieren contracten en documentatie vervangen door slimme elektronischedocumenten.

Cryptomunten

Cryptomunten zijn de bekendste toepassing van blockchain.Vooral bitcoin komt veel in de pers, maar ethereum, stratis, ripple en dashworden ook veel gebruikt. Ze hebben elk hun eigen Blockchain-database.Financiële instellingen als ‘tussenpersoon’ worden overbodig. Internationale betalingen,die normaal dagen duren, zijn op tien minuten gepiept.

Nadeel

Omdat de volledige database bij blockchain-systemen steedsgekopieerd wordt wanneer er een nieuw blokje bijkomt, is er een enormehoeveelheid rekenkracht nodig, wat veel elektriciteit van een computer vergt.

Het aantal transacties van bitcoin bijvoorbeeld is momenteelbeperkt tot enkele honderduizenden per dag. Bij normale banktransacties zijn erdat tientallen miljoenen per dag. Een uitdaging dus voor ontwikkelaars om ditprobleem te verhelpen.

Meer