Wat is blockchain?

Bitcoin is tegenwoordig al wat de klok slaat. Blockchain iseen woord dat heel vaak terugkomt als er over de cryptomunt gesproken wordt.Maar wat is dat, blockchain? Wij doen het even uit de doeken.

Een blockhain is eigenlijk een soort database op eencomputer of op het internet waarin transacties opgeslagen worden. Het gaatofwel om betalingen met digitale munten, ofwel om belangrijke gegevens dietussen twee partijen uitgewisseld worden, zoals contracten, diploma’s ofeigendomsbewijzen.

Lange informatieketting

Alle informatie die wordt opgeslagen in blockchain, wordtonleesbaar gemaakt met cryptografie of geheime codes. Daarom worden digitalemunten zoals bitcoin ook wel cryptovaluta genoemd. Alle transacties wordenopgeslagen in blokjes in een groot netwerk. Een nieuw blokje in de rij bevatsteeds info over het vorige blokje. En dat bevat dan weer informatie over hetvorige blokje. Zo ontstaat er een ellelange informatieketting die niet tekraken is.

Bij blockchain bestaan er geen echte eigenaars of toezichthouders, zoals dat bij andere databases wel het geval is. De gebruikers zelf zijn eigenlijk toezichthouders. De ‘nodes’ zorgen ervoor dat nieuwe transacties in de database opgeslagen worden. Om dat te kunnen doen, hebben ze een code nodig die bevestigt dat alle informatie klopt. De ‘nodes’ moeten het als het ware met elkaar eens zijn dat die code correct is. De informatie wordt pas dan in de ketting opgeslagen. Niemand heeft dus de bevoegdheid om zelf info op te slaan of te wijzigen in de database. Foute transacties doen of data manipuleren is dus onmogelijk.

Bij de meeste databases zit dat helemaal anders. Die zijnhaast allemaal centraal georganiseerd. Alle gegevens worden in één locatie opgeslagen.De gegevens worden vanaf daar gewijzigd en gedeeld. Blockchain heeft dusmeerdere punten of ‘nodes’, meestal computers, met allemaal een exacte kopievan de database.

(Voorspellingen over de toekomst van blockchain en cryptomunten kan je hier lezen.)

Heel veilig

Alle veranderingen in de database worden naar deverschillende computers doorgestuurd. Daarmee is het systeem niet afhankelijkvan één centrale database. Een kanjer op het vlak van veiligheid, zeker in vergelijkingmet een centrale database.

Als één van de computers in het netwerk dan toch gehacktwordt of als de stroom uitvalt, zijn er nog genoeg andere ‘nodes’ met elk eenidentieke kopie van de database.

Geen tussenpersonen meer?

Dankzij deze technologie is er geen tussenpersoon of –orgaanmeer nodig omdat bedrog haast onmogelijk is. Tussenpersoon voor wat, zou jedenken? In de financiële sector zijn er talloze tussenpersonen. Die nemen takenop zich, zoals betalingen voor banken verrichten, en moeten betaald worden.

Dietussenpersonen hebben zeker hun functie (gehad). Ze brengen kopers en verkopersdichter bij elkaar en ze zorgen ervoor dat er tegemoetgekomen wordt aan devoorwaarden van een bepaalde transactie. Maar door blockchain lijken ze dusvervangbaar en lijken hun taken dus niet meer nodig.

Meer