Wat is de waarde van economische groei, wanneer die automatisch de ongelijkheid vergroot?

Een groep economen van de World Wealth and Income Database heeft donderdag de resultaten gepubliceerd van haar onderzoek naar de groeiende ongelijkheid in de wereld en dat sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw.

De basisconclusie van hun werk luidt als volgt: sinds het einde van de jaren 1980 is 27% van alle inkomensgroei naar de 1% rijksten op aarde gevloeid.

Niet onbelangrijk, maar zeker niet verrassend, want recente berekeningen van de rijkelandenclub OESO kwamen tot een gelijkaardige conclusie.

Een andere frappante vaststelling is het verschil tussen de EU en de Verenigde Staten. Is het deel dat sinds 1990 in de VS naar de allerrijksten is gevloeid verdubbeld (10% vs. 20%), dan is dat in Europa bijna gelijk gebleven (10% vs. 12%).

Europa heeft dus een veel meer egalitair systeem dan Amerika. Wel wordt opgemerkt dat de economische groei in de VS tussen 1990 en 2016 gemiddeld ruim 40% hoger lag dan in Europa  (2,4% vs. 1,7%)

Piketty

Een van de economen die aan het rapport meewerkte is de Fransman Thomas Piketty. Die haalde in 2013 wereldfaam met zijn boek “Kapitalisme in de 21ste eeuw’.Daarmee is hij wereldwijd uitgegroeid tot een symbool in de strijd tegen economische ongelijkheid. 

In een reeks interviews waarin Piketty de resultaten van dit rapport bespreekt, wijst hij op de gelijkenis tussen de economische strategie van de Amerikaanse president Donald Trump en die van zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron. De belastinghervormingen die beide nastreven zijn volgens Piketty vooral voordelig voor de allerrijksten in onze maatschappij.

“In beide gevallen is sprake van een onwaarschijnlijke vlucht vooruit inzake fiscale dumping in het voordeel van de rijksten. [“¦] Beide geven blijk van een totaal gebrek aan kennis van de uitdagingen inzake ongelijkheid die de globalisering met zich meebrengt. Ze weigeren rekening te houden met feiten die vandaag nochtans zeer goed gedocumenteerd zijn. Te weten dat de groepen die ze bevoordelen diegene zijn die vandaag al een onevenredig deel van de economische groei van de voorbije decennia op zak hebben gestoken.”

Be smart: Deze resultaten roepen dan ook een belangrijke vraag op, namelijk wat de waarde is van een systeem is, waarbij elke economische  groei systematisch tot een grotere ongelijkheid in de samenleving leidt?

Meer