Latijn wordt verplicht in Waals middelbaar onderwijs, Nederlands niet

De Franse Gemeenschap ( Fédération Wallonie-Bruxelles) maakt aan de andere kant van de taalgrens werk van een grondige hervorming van het onderwijssysteem. Daar is reden toe, want 1 op 2 leerlingen heeft er, vooraleer hij of zij 15 wordt, minimum al één jaar moeten overdoen. Dat is een Europees record. Grootste slachtoffer van de hervorming lijken de lessen Nederlands te gaan worden.

De grote onderwijshervorming: le Pacte d’Excellence

Over de taalgrens is jaren van debat voorafgegaan aan wat ‘le Pacte d’excellence’ wordt genoemd. Dat Pact voorziet in een gemeenschappelijke opleiding vanaf de derde kleuterklas tot en met het derde jaar middelbaar. Dat is een aanzienlijke hervorming, gezien die gemeenschappelijke sokkel vandaag enkel in de eerste twee jaren middelbaar van kracht is.

Vanaf 2020 wordt in alle Brusselse en Waalse scholen een uniform programma ingevoerd, vanaf de derde kleuterklas en dat tot in het derde jaar middelbaar. In het schooljaar 2028 – 2029 zal het programma dus volledig operationeel zijn.

Nederlands vs. Engels

De Franse Gemeenschap spreekt van een ingrijpende hervorming. Ze is gebaseerd op nieuwe leertechnieken, nieuwe uurroosters, maar vooral nieuwe lessen, met nieuwe leerstof. Zo wordt in het vijfde en zesde leerjaar een derde uur sport ingelast. Vandaag zijn er dat twee. Maar de Walen willen vooral de nadruk leggen op het leren van moderne talen. Die worden al vanaf het derde leerjaar geïntroduceerd.

Naast het Frans zal vanaf het derde leerjaar in de lagere school een tweede moderne taal worden geïntroduceerd. Leerlingen kiezen dan Engels of Nederlands. Vandaag gebeurt dat pas in het vijfde leerjaar. De tweede taal komt er gedeeltelijk ten koste van het Frans. Het aantal lesuren Frans daalt dan naar 4 uur per week in plaats van zes.

Latijn verplicht in tweede middelbaar

In het tweede en derde middelbaar wordt dan Latijn verplicht, met focus op woordenschat, grammatica en de vervoegingen. Het vak Latijn zal in de eerste plaats ter ondersteuning van het Frans dienen. In het tweede middelbaar zal dan eveneens een tweede moderne taal worden toegevoegd. Leerlingen worden vanaf het middelbaar ook 2 uur per week persoonlijk begeleid.

Het hervormingsplan moet na de Paasvakantie worden goedgekeurd. 

Ook: Het Belgische feuilleton van linguïstische zelfmoord: we verliezen de taalstrijd

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20