Waarom weinig topsporters in december verjaren

Topsporters worden vooral in het begin van het jaar geboren. Dat is de boodschap van een onderzoek van het Zwitserse magazine TagesWoche, dat de geboortedatums van meer dan 240.000 sportbeoefenaars heeft geanalyseerd. De resultaten van de studie maken volgens TagesWoche duidelijk dat de traditionele indeling in leeftijdsgroepen tijdens de jeugdopleiding in het voordeel uitdraait van sportbeoefenaars die in het begin van het jaar werden geboren.

Er wordt aan toegevoegd dat de geboortemaand ook in belangrijke mate bepalend is voor de toegang tot de absolute sportelites, al heeft het fenomeen geen absoluut karakter.

TagesWoche wijst erop dat onder meer de topvoetballers Cristiano Ronaldo, Neymar en Cavani in de maand februari werden geboren. Bij voetbalclub FC Bazel bleek 21 procent van de spelers tussen dertien en eenentwintig jaar geboren te zijn in de maand februari. De maand december werd daarentegen door slechts 1 procent van de spelers vertegenwoordigd.

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat 19,8 procent van de spelers in de Zwitserse nationale ploegen tussen vijftien en twintig jaar in januari werden geboren. Ook de maand februari is door 17 procent van de spelers vertegenwoordigd. Daarentegen werd slechts 2,8 procent geboren tijdens de maand november.

Dezelfde cijfers kunnen ook op mondiaal niveau worden opgetekend. Het magazine telde in de wereldwijde topreeksen van het voetbal 243.114 spelers. Daarvan bleken 11,3 procent geboren te zijn in januari, gevolgd door respectievelijk 9,1 procent en 9,5 procent in februari en maart. Daarentegen waren slechts 6,5 procent van de voetballers in december geboren.

Het fenomeen moet volgens TagesWoche worden toegeschreven aan het feit dat de jonge sporters in hun opleidingen per geboortejaar worden ingedeeld. Jongeren die in de herfst zijn geboren, worden daardoor gedurende de hele opleiding geconfronteerd met een fysieke achterstand tegenover medespelers die in januari of februari op de wereld werden gezet.

Jongeren die in het begin van het jaar zijn geboren, zullen dan ook sneller in aanmerking komen voor selecties of gemakkelijker in het vizier komen van rekruteerders en daardoor ook een grotere kans hebben om door grotere clubs, met een superieure opleidings-infrastructuur, aangetrokken te worden en zich verder te kunnen ontwikkelen.

Er wordt wel opgemerkt dat het fenomeen gelukkig geen algemene regel is. Lionel Messi en Zinédine Zidane zijn in juni geboren. De geboortedatums van Pelé en Maradona vallen zelfs in oktober. (mah)

Meer