Waarom socialistisch Scandinavië ook de hoogste inkomensongelijkheid heeft…

De geroemde sociaal-democratische economieën van Scandinavië zijn op het gebied van rijkdom in werkelijkheid één van de meest ongelijke regio’s van Europa. Dat benadrukt Mike Bird, Europees correspondent van het magazine Business Insider, op basis van een rapport van de Zwitserse financiële groep Crédit Suisse over het vermogen van de wereldbevolking.“Uit het rapport blijkt dat de 10 procent meest vermogende inwoners van Noorwegen, Zweden en Denemarken tussen 65 procent en 69 procent van de totale rijkdom van hun land in handen hebben,” merkt Mike Bird op. “Daarmee laten de Scandinavische landen op het gebied van vermogen een veel grotere ongelijkheid optekenen dan de andere ontwikkelde Europese economieën.”

“Vooral met landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje kunnen grote verschillen worden opgetekend. Duitsland en Oostenrijk komen dichter in de buurt, maar tonen nog altijd een minder grote ongelijkheid dan de Scandinavische landen. Alleen in Zwitserland wordt een grotere ongelijkheid gemeld.”

“De Scandinavische cijfers zullen veel waarnemers verbazen,” geeft Mike Bird toe. “Crédit Suisse wijst er echter op dat er een logische verklaring kan worden gegeven voor het fenomeen.”

“Een sterk systeem van sociale veiligheid, een voordelig pensioenstelsel, gratis hoger onderwijs en genereuze studentenleningen, werkloosheidsuitkeringen en gezondheidsverzekeringen zorgen er in landen zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden immers voor dat er slechts een beperkte nood is aan persoonlijke financiële activa. Datzelfde effect wordt ook bereikt door een doorgedreven sociaal huisvestingsbeleid.”“Terwijl de hogere bevolkingscategorieën in die landen hun rijkdom voor zakelijke doelstellingen en investeringen blijven uitbreiden, voelen de middenklasse en lagere sociale groepen immers geen druk om belangrijke financiële reserves op te bouwen,” verduidelijkt Mike Bird.

“De ongelijkheid wordt gedreven door een gebrek aan noodzaak voor de middenklasse om een aanzienlijke persoonlijke rijkdom op te bouwen. Veel Scandinaviërs zijn geen eigenaar van hun woning, maar dat heeft geen enkel effect op hun dagelijkse leven. Er wordt geen enkele noodzaak ervaren om die activa te bezitten.” (mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.