Waarom Denemarken de wereldkampioen van de hernieuwbare energie is

Denemarken zit perfect op schema om zijn ambitieuze plannen op het gebied van hernieuwbare energie ook daadwerkelijk te realiseren. Dat zegt journalist Brian Merchant in een column voor het magazine Motherboard. Indien de plannen kunnen worden gerealiseerd, wordt Denemarken het eerste geïndustrialiseerd land dat zich volledig kan ontdoen van fossiele brandstoffen en exclusief uit milieuvriendelijke energiebronnen kan putten.

Het fenomeen kan volgens Merchant uiteraard worden toegeschreven aan een focus op duurzame technologieën, maar ook aan de grote sociale gelijkheid in de Deense maatschappij. Dat toont volgens hem aan dat de overstap naar duurzaamheid ook sociale innovatie zal vergen.

Denemarken heeft op het gebied van duurzame energie één van de meest agressieve plannen van de hele wereld. Tegen het einde van dit decennium moeten hernieuwbare bronnen – vooral bestaande uit offshore en onshore windturbines – 70 procent van de nationale energieproductie voor hun rekening kunnen nemen.

Daarna moet verder worden toegespitst op de uitbouw van een infrastructuur voor elektrische wagens en installaties voor de omzet van afval in energie. Daardoor zou het gebruik van steenkool, olie en gas volledig moeten kunnen worden uitgesloten en zou het land tegen het midden van de eeuw voor 100 procent op duurzame energie beroep kunnen doen.

“Op dit ogenblik vertegenwoordigen hernieuwbare bronnen al 43 procent van de totale Deense energieproductie,” merkt Kristoffer Böttzauw, onderdirecteur van het Deense energiebureau Energistyrelsen, op. “De plannen van Denemarken zijn ambitieus, maar werken met realistische doelstellingen.”

IJsland en Noorwegen hebben met waterkracht en geothermische centrales al een hoog niveau van duurzaamheid laten optekenen, maar daar werd het beleid al in het begin van de jaren tachtig ingevoerd en die twee landen hebben dan ook geen massale reorganisatie van hun nationaal energie-beleid moeten doorvoeren, wat in Denemarken wel het geval was. Het is immers bijzonder complex om de status-quo te doorbreken.

“Denemarken ontpopte zich na de energiecrisis van de jaren zeventig als een early-adopter van windkracht,” geeft Brian Merchant aan. “Het Deense bedrijf Vestas is ook vandaag nog één van de grote spelers op het gebied van windenergie. Denemarken heeft dan ook een belangrijke voorsprong kunnen opbouwen op het gebied van duurzame technologieën.”

“Maar daarnaast kan in Denemarken ook een groter milieubewustzijn worden opgetekend, terwijl bovendien de impact van een grote sociale gelijkheid niet mag worden onderschat. Het hoge gemiddelde inkomen van de Deense bevolking en de grote sociale gelijkheid zorgen ervoor dat iedereen bereid is om een bijdrage te leveren voor milieuprojecten.”

“Door de sociale gelijkheid wordt iedereen nagenoeg in dezelfde mate getroffen door de financiële inspanningen die moeten worden gedaan om maatschappelijke projecten te realiseren,” verduidelijkt Brian Merchant. “Dat heeft ook geleid tot de bouw van duurzame woningen, het beste stedelijk fietsnetwerk van de wereld en grote investeringen in onderzoek naar duurzame technologieën.”

“Door belangrijke fiscale inkomsten kan de Deense overheid bovendien investeren in de productie van zuivere energie, de vergoeding van grondbezitters voor de inplanting van windturbines en het ondersteunen van infrastructuur die de uitstoot van koolstofdioxide zal beperken.” (mah)

Meer