Vrouwelijke mentor belangrijk voor doorbreken glazen plafond

Een vrouwelijke mentor kan een belangrijke bijdrage leveren tot het doorbreken van het glazen plafond waarmee nog steeds veel carrièrevrouwen worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het professionele sociale netwerk LinkedIn bij duizend carrièrevrouwen in de Verenigde Staten. Daarbij gaf 82 procent van de respondenten aan dat het belangrijk is om op een mentor te kunnen terugvallen. Toch bleek 19 procent nog nooit een mentor gehad te hebben. Dat is voor 52 procent te wijten aan het feit dat ze nog nooit een geschikte mentor-figuur hebben ontmoet.

Ook zegt 67 procent van de vrouwen zelf geen mentor te zijn omdat ze daarvoor nog nooit door iemand zijn gevraagd. “Nochtans is het vaak interessant om een sponsor of een mentor te vinden die voor de promotie van jouw professionele belangen inzet,” merken de onderzoekers op. “Dat geldt vooral voor vrouwelijke babyboomers – tussen vijfenveertig en vijfenzestig jaar – die dankzij de hulp van een mentor de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om aan een tweede carrière te beginnen. Nochtans blijft slechts 34 procent van de vrouwelijke babyboomers een mentor te hebben gehad.”

Volgens LinkedIn is daarvoor echter wel een logische verklaring te vinden. “Babyboomers hebben niet veel vrouwen die binnen het bedrijf hoger in de hiërarchie staan,” wordt er opgemerkt. Daarentegen blijkt 43 procent van de vrouwen uit Generation X – tussen dertig en vierenveertig jaar – wel een vrouwelijke mentor gehad te hebben. Bij vrouwen uit Generation Y – tussen achttien en negenentwintig jaar – loopt dat zelfs op tot 51 procent. Opgemerkt wordt dat een vrouwelijke mentor vooral cruciaal is in sectoren die nog altijd door een mannelijke dominantie worden gekenmerkt. (MH)

Meer