Vrouwelijke economen hanteren progressiever uitgangspunten

Er kunnen subtiele verschillen worden opgemerkt in het denken van mannelijke en vrouwelijke economen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nebraska bij honderden leden van de American Economic Association (AEA). De onderzoekers stellen dat de meeste economen het weliswaar eens zijn over een aantal economische kernconcepten, maar merken op dat er tussen de geslachten toch een aantal opmerkelijke verschillen kunnen worden vastgesteld over economisch belangrijke beleidspunten.

De onderzoekers stelden vast dat mannelijke en vrouwelijke economen vooral een afwijkende benadering blijken te hanteren rond een aantal actuele economische problemen en specifieke economische beleidsinstrumenten, met inbegrip van de ondersteuning van opleidingen, gezondheidsverzekering en arbeidsvoorwaarden. “Onder meer blijken vrouwelijke economen grotere voorstanders te zijn van herverdelingsmaatregelen dan hun mannelijke collega’s,” voert onderzoeksleider Anni Mari May, professor economie aan de University of Nebraska, aan.

Ook blijken vrouwelijke economen genderongelijkheid als een groter probleem op de Amerikaanse arbeidsmarkt te beschouwen en zijn ze ook een grotere voorstander van overheidstussenkomst op de economische markt. Mannelijke economen verzetten zich meer tegen een regelgeving van de overheid en tonen zich een groter voorstander van het terugschroeven van heffingen. Ook zijn mannelijke economen er minder voor te vinden om bedrijven te verplichten een verzekering te voorzien voor hun werknemers.

“Vrouwelijke economen zouden duidelijk een ander beleid uitstippelen dan hun mannelijke collega’s,” voert Anni Mari May aan. “Het is dan ook belangrijk om economen van beide geslachten bij het beleid te betrekken. Dat kan alleen maar voor een meer uitgebalanceerd gezichtspunt zorgen.” Vrouwelijke economen waren ook minder van mening dat de Verenigde Staten en de Europese Unie geconfronteerd worden met een overdreven regularisatie door de overheid. Mannelijke economen bleken anderzijds meer voorstander te zijn van olieboringen in natuurgebieden in Alaska. (MH)

Meer