Voormalig AB InBev-topman investeert in cannabis in de VS en pleit voor legalisering in België

Ex-AB InBev-topman Chris Burggraeve pompt in de VerenigdeStaten geld in cannabis. Steeds meer staten legaliseren cannabisgebruik enbinnenkort is recreationeel gebruik ook toegestaan in Canada en Australië. Burggraevewil dat de groene plant voor medicinaal en recreatief gebruik gelegaliseerdwordt in België. Hij stelde zijn studie voor op het ‘and&’-congres inLeuven.

Chris Burggraeve, een voormalige topman bij AB InBev, investeertin cannabis in de Verenigde Staten.

Veel Amerikaanse investeerders uit de CPG-sector zijnondertussen op de groene kar gesproken, waaronder de tabaksgiganten AllianceOne en Philip Morris, de koepel van alcoholproducenten Constellation Brands ende farmaceutische gigant Novartis.

Publieke opinie verandert

Heel wat Amerikaanse politici en opiniemakers, die zichvroeger als anti-cannabis profileerden, veranderen nu radicaal van gedacht, waaronderpresident Donald Trump, voormalig voorzitter van het Huis van AfgevaardigdenJohn Boehner, New Yorks gouverneur Andrew Cuomo en republikeins senator MitchMcConnell.

Medicinaal cannabisgebruik is nu in 29 staten van de VStoegelaten, recreatief gebruik in acht à negen staten. Cannabis is trouwens desnelst groeiende sector in de VS. Vorige jaar was er een stijging van 445procent in het aantal vacatures in de sector.

Canada legaliseert de softdrug in juli voor recreatiefgebruik en Australië kondigde donderdag aan dat het de export van medicinalecannabis binnenkort legaliseert.

Toast en Greenrush Group

Burggraeve financiert twee Amerikaanse cannabisinitiatieven.Met Toast verkoopt Burggraeve tabaksloze joints met het design van gewonesigaretten. Eén Toast zou je ongeveer even ver van de wereld maken als één alcoholischdrankje, maar dan een marihuana-manier.

Daarnaast investeert Burggraeve nog in de Greenrush Group. Diestaat bekend als ‘de Amazon van de cannabissector’. Het technologieplatformbeschikt over meer dan 99.000 klanten die ze in verbinding brengen met meer danvierhonderd handelaars. Afhankelijk van de lokale wetgeving wordt de stuff aan huis geleverd. Er werd in totaalal ongeveer 3,6 miljoen dollar in het initiatief geïnvesteerd.

“Hetzelfde als alcohol”

Burggraeve heeft twee belangrijke redenen om in decannabissector te investeren. Zo wil hij ten eerste geld verdienen alszakenman. Daarnaast geeft hij aan dat cannabis “een onvermijdelijk deel vanzijn leven” is. Hij leeft in New York en zijn 22-jarige dochter wordt ercontinu mee geconfronteerd. “In de VS is cannabis gebruiken hetzelfde gewordenals een glas alcohol drinken”, zegt Burggraeve.

Europa stilaan mee

Onder invloed van de Engelstalige wereld beleeft cannabisook in Europa een opmars. Je kan nu cannabis in pakjes van 1,5 en 3 gram kopenin Zwitserse Lidl-vestigingen. Het product is vervaardigd om sigaretten mee terollen, als vervangmiddel voor tabak. Er zit weinig THC in. Dat is de werkzamestof in cannabis waar stoned van wordt.

Ook zijn Limburgse ondernemers van plan om de eerste legalecannabisplantage in ons land op te richten voor de Duitse farmamarkt. De ondernemerszeggen dat ze ongeveer honderd mensen tewerk kunnen stellen. Zestien Europeselanden hebben de verkoop van medicinale cannabis via apotheken al toegestaan.

België en buurlanden

In België is cannabis sinds 1921 illegaal. De Belgischewetgeving beschouwt de stof zowel als een een soft- als harddrug.

Burggraeve wil dat medisch én recreatief cannabisgebruikgelegaliseerd wordt in België. Daarbij moet volgens hem juiste balans gevondenworden tussen ethiek en winstbejag. Hij wil een transparante markt en stelt datde zwarte markt van de Belgische cannabishandel niet op één dag tijd omgetoverdkan worden in een witte markt.

Burggraeve zegt dat het aan onze regeringen om proactief tezijn en zelf een modern beleid uit te bouwen. Als dat niet gebeurt, zullen wevolgens hem genoodzaakt zijn om regels over te nemen van onze buurlanden. Hijbenadrukt dat “België geen eiland is”.

Politiek haalbaar?

Burggraeve geeft toe dat we op politiek vlak nog lang nietzover zijn dat een legalisering in België er zit aan te komen. Hij zegt dat we welweten hoe het moet, namelijk via een parlementaire commissie. Volgens hem komtde legalisering van cannabis op de agenda van politieke partijen te staan als eensubstantieel deel van de bevolking naar legalisering vraagt.

Burggraeve zegt ook dat Burggraeve. Recent kwam er een Belgischkind met epilepsie in de pers omdat ze haar optimale medicatie niet kon krijgenomdat er medicinale cannabis in zit. Minister van Sociale Zaken enVolksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageerde dat de ouders naar buitenlandzouden moeten gaan om het medicijn te halen. Dat is volgens Burggraeve “hypocrisie”.Hij vindt dat onze regering met een oplossing moet komen. Zelf zat Burggraevenog niet samen met Belgische politici.

De legalisering van cannabis ligt in politieke kringenechter gevoelig in België. Begin jaren 2000 kwam de paars-groene regering in deproblemen naar aanleiding van het dossier. Ze wilden de softdrug naarNederlands voorbeeld legaliseren, maar het kwam er niet van. De toenmaligeoppositiepartijen CD&V en N-VA reageerden zeer kritisch. De grootsteregeringspartij N-VA is nog steeds niet van gedacht veranderd. 

Onderzoek

Om zijn claim voor legalisering te staven, liet Burggraeve eenonderzoek uitvoeren. Hij wijst erop dat niet alle ‘zondige consumptie’ wordtdus gedemoniseerd zoals cannabisgebruik. Denk maar aan chocolade, suiker,koffie en alcohol. 1.001 Belgen van boven de vijftien jaar werden begin ditjaar ondervraagd over hun attitudes rond cannabis en andere gewoontes. De steekproefvoor het onderzoek is nationaal representatief voor België op vlak vangeslacht, leeftijd (15+), woonplaats en sociale klasse.

Het resultaat: zo’n 56 procent van de Belgen wil dat medicinalecannabis gelegaliseerd wordt en 26 procent is voor de legalisering van recreatiefcannabisgebruik. Zo’n 38 procent vindt dat cannabis op dezelfde manier gereguleerdmoet worden als alcohol.

17 procent

Ongeveer 17 procent van de Belgen gebruikte ooit cannabis. Zo’n6 procent gebruikte ooit harddrugs, ongeveer 7 procent spierversterkers, zo’n16 procent tabak, zo’n 43 procent heeft ooit videogames gespeeld, zo’n 44procent keek ooit porno, ongeveer 68 procent gebruikte ooit pijnstillers, zo’n79 procent gebruikte al een smartphone, voor alcohol is dat zo’n 83 procent, voorkoffie ongeveer 85 procent, voor suiker zo’n 95 procent en voor chocolade zo’n97 procent.

De gemiddelde ondervraagde dacht nochtans dat ongeveer 45procent van de Belgen ooit al cannabis geprobeerd had.

Zo’n 44 procent van onze landgenoten ziet de softdrugs als éénvan de meest stimulerende producten. Voor koffie is dat zo’n 60 procent, voorheroïne zo’n 44 procent, voor alcohol zo’n 43 procent en voor spierversterkerszo’n 40 procent.

Zo’n 79 procent van de Belgen geeft aan dat ze cannabisschadelijk voor de gezondheid vinden. Voor heroïne, LSD, XTC en cocaïne is dat92 procent, voor tabak 91 procent, voor spierversterkers 79 procent en vooralcohol 78 procent.

Verslaafd aan smartphone

Burggraeve vergelijkt cannabisgebruik met smartphonegebruik.Je mag altijd en overal je smartphone gebruiken, behalve in de wagen. Hij zegtdat er voor smartphonegebruik en voor cannabisgebruik een slimmere regulatiemoet komen.

Burggraeve vindt het onaanvaardbaar dat er rond cannabis eensfeer van totale onaanvaardbaarheid hangt. Hij beweert nochtans dat veel Belgenzwaar verslaafd zijn aan hun smartphones. Hij schat dat er tegen 2021 ongeveer8,2 miljoen smartphones actief zullen zijn in België. Dat zijn er meer dan éénper persoon.

Ongeveer 37 procent van de Belgen geeft al aan dat zesmartphones softdrugs vinden, 5 procent spreekt zelfs van harddrugs.

Regulering is essentieel

Burggraeve haalt een nieuwe grafiek aan om zijn claim testaven. Bij 68 procent van onze landgenoten zit elke dag op zijn smartphone enongeveer 75 procent ziet het als verslavend. Voor koffie is dat respectievelijkzo’n 60 procent en 60 procent, voor suiker meer dan 45 procent en zo’n 70procent, voor chocolade minder dan 23 procent en zo’n 50 procent, voor tabakongeveer 20 procent en meer dan 80 procent, voor alcohol zo’n 10 procent enmeer dan 70 procent en voor porno zo’n 5 procent en zo’n 45 procent.

Hij benadrukt ook dat de negatieve effecten van overmatigsmartphonegebruik gekend zijn: problemen op school, tijdens concerten ofreizen, gezondheids- en aandachtsproblemen, problemen met privacy en het milieuen met algemene veiligheid.

Natuurlijk vindt Burggraeve dat smartphones verboden moetenworden. Hij spreekt het Engelse gezegde “don’tthrow the baby out with the bath water” uit. Hij vindt dat er dringend noodis aan regulering. Frankrijk zette de eerste stappen al. Vanaf september 2018worden smartphones verboden op alle Franse lagere en middelbare scholen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20