Vleesindustrie is een groter producent van broeikasgassen dan Duitsland

De twintig grootste producenten van vlees en zuivelproducten stoten meer broeikasgassen uit dan de hele economie van Duitsland. Dat staat in een rapport van de organisaties Heinrich Böll Stiftung en Friends of the Earth Europe. De onderzoekers waarschuwen dat de druk van de sector op het wereldwijde leefmilieu onhoudbaar wordt.

“Jaarlijks worden naar schatting 75 miljard dieren geslacht om 325 miljoen ton vlees te produceren”, merkt onderzoeksleider Christine Chemnitz, hoofd internationaal landbouwbeleid bij de Heinrich Böll Stiftung, op.

“De vraag naar vlees neemt bovendien nog steeds toe. Tegen het einde van dit decennium zal de jaarlijkse productie daardoor nog met 40 miljoen ton oplopen.”

Uitstoot

“De productie is veel te hoog om een duurzame wereldeconomie te kunnen uitbouwen”, stipt Chemnitz aan. “Grote producenten van melk en vlees stoten jaarlijks samen 932 miljoen ton koolstofdioxide uit. De Braziliaanse multinational JBS Group is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van die productie.”

“Die uitstoot is gigantisch. Een land zoals Duitsland komt aan een uitstoot van iets meer dan 900 miljoen ton. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk halen elk de helft van dat volume.” Volgens een rapport van de Verenigde Naties is de veehouderij verantwoordelijk voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Niet alleen de vleesproductie zelf is voor die uitstoot verantwoordelijk. “Er is ook een steeds grotere impact van producten zoals sojabonen, die als veevoeder worden gebruikt”, betoogt Chemnitz.

“Momenteel is wereldwijd al een gebied van ongeveer 1,2 miljoen vierkante kilometer – een oppervlakte dat drie keer zo groot is als Duitsland – voor het verbouwen van soja bestemd. Meer dan 90 procent van die teelt wordt gebruikt om vee te voederen.”

Meerprijs

“De groeiende vraag naar deze producten leidt tot ontbossing en bedreigt de biodiversiteit wanneer land wordt vrijgemaakt om plaats te maken voor gewassen”, aldus het rapport.

“Bovendien brengt dat een steeds grotere vraag naar pesticiden met zich mee. Brazilië en de Verenigde Staten, de grootste exporteurs van soja, zijn ook de grootste importeurs van pesticiden die door het Pesticide Action Network als zeer gevaarlijk worden beschouwd.”

“Indien de vleesproductie onder de huidige omstandigheden doorgaat en in het voorspelde tempo toeneemt, zal het onmogelijk zijn om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen die de Verenigde Naties voor het einde van dit decennium hebben gesteld,” waarschuwen de onderzoekers nog.

Uit het onderzoek bleek nog dat in Duitsland 70 procent van de jonge volwassenen bereid was een meerprijs te betalen voor vlees dat volgens duurzame normen wordt geproduceerd. “Het overheidsbeleid is echter nog niet zo ver gevorderd”, merkt Chemnitz daarbij op.

“Geen enkel land op aarde heeft een strategie om de productie of consumptie van vlees ambitieus te verminderen.”

(bzg)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20