Vlaming verdiende vorig jaar gemiddeld 2.732 euro per maand

De gemiddelde werkende Vlaming van 20 tot 64 jaar heeft in 2022 een netto beroepsinkomen verdiend van 2.732 euro per maand. Dat blijkt uit de jongste cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In het nieuws: De gemiddelde Vlaming verdiende vorig jaar 9 procent meer dan in 2006. Dat komt overeen met een toename van 0,5 procent per jaar. Het gaat hier over het nettoberoepsinkomen, het bedrag dat onderaan jouw loonbrief verschijnt. Het is wat overblijft als je de sociale bijdragen en de directe belastingen van het bruto beroepsinkomen aftrekt.

  • In vergelijking met 2022 is er wel sprake van een lichte daling van het beroepsinkomen. De gemiddelde Vlaming verdiende vorig jaar 2.732 euro, tegenover 2.795 euro in 2022. Dat heeft te maken met het feit dat de lonen pas na enige tijd reageren op de sterk gestegen inflatie.

Details: Statistiek Vlaanderen merkt op dat beduidend meer personen vorig jaar een hoger reëel beroepsinkomen hadden dan in 2006.

  • Een derde (33%) van de werkenden van 20 tot 64 jaar had in 2023 een beroepsinkomen van meer dan 3.000 euro per maand. In 2006 was dat minder dan een kwart (23%).
  • Bij een kwart (25%) van de werkenden van 20 tot 64 jaar bedroeg het beroepsinkomen in 2023 minder dan 2.000 euro per maand. In 2006 was dat aandeel hoger. Toen had een derde van de werkenden (34%) een maandelijks beroepsinkomen onder 2.000 euro.
  • Het opleidingsniveau blijft weliswaar een grote impact hebben op de verloning. Het netto beroepsinkomen van hooggeschoolden lag in 2023 gemiddeld op 3.010 euro per maand. Bij middengeschoolden ging het om 2.381 euro per maand en bij laaggeschoolden om 1.881 euro.
    • Opgemerkt: In de periode 2006-2023 nam het netto beroepsinkomen bij middengeschoolden toe met 7 procent en bij hooggeschoolden met 2 procent. Bij de laaggeschoolden daalde het beroepsinkomen dan weer met 7 procent.
  • Ook jouw leeftijd bepaalt hoeveel je verdient. Zo lag het gemiddelde beroepsinkomen bij werkenden van 20 tot 34 jaar in de hele periode 2006-2023 veel lager dan bij de oudere leeftijdsgroepen. In 2023 bedroeg dat 2.333 euro per maand. Bij de 3 oudere leeftijdsgroepen zijn de verschillen beperkt. Bij de 35- tot 44-jarigen bedroeg het beroepsinkomen gemiddeld 2.791 euro per maand, bij de 45- tot 54-jarigen 2.978 euro en bij de 55- tot 64-jarigen 2.855 euro.

Kleinere inkomenskloof

Meer details: De cijfers van het Vlaamse statistiekbureau tonen ook aan dat het verschil in beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen verkleint.

  • Het gemiddeld beroepsinkomen van werkende mannen lag in 2023 op 2.964 euro. Dat is 3 procent hoger dan in 2006. 
  • Bij werkende vrouwen nam het beroepsinkomen veel sterker toe (+22%): van gemiddeld 2.035 euro in 2006 tot 2.479 euro in 2023. 
  • Het verschil in beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen verminderde daardoor van 838 euro per maand in 2006 tot 485 euro in 2023. Dat komt overeen met een afname van 42 procent over de gehele periode.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer