Vlaamse regering Jambon-I is een feit, wat staat in het regeerakkoord?

Deze morgen zijn de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open VLD erin geslaagd om tot een Vlaams regeerakkoord te komen. Toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stelde vanmiddag de inhoud van het akkoord voor. Een overzicht van de belangrijkste punten.

 • Begrotingsevenwicht in 2021: voor volgend jaar is er een tekort van meer dan 600 miljoen euro, maar daarna komt er een evenwicht. De Oosterweelverbinding blijft buiten het kostenplaatje.
 • Een extra ministerpost met de bevoegdheden Justitie en Handhaving.
 • De woonbonus verdwijnt, maar de registratierechten voor de aankoop van een woning dalen van 7 naar 6 procent.
 • De prijs van dienstencheques verhoogt: van 6,30 euro naar 7,20 euro.
 • De Vlaamse canon wordt uitgewerkt door een onafhankelijke groep van experts.
 • De uitrol van het 5G-netwerk is een prioriteit.
 • Vlaanderen stapt uit Unia, al wil de regering zelf een gelijkekanseninstituut oprichten.

Werk

 • De nieuwe Vlaamse Regering wil de komende 5 jaar 120.000 Vlamingen extra aan het werk krijgen. De werkzaamheidsgraad moet opgetrokken worden naar 80%.
 • Een budget van 350 miljoen euro per jaar voor een jobbonus voor lage inkomens (waarbij het nettoloon omhoog gaat). Die moet het verschil tussen werken en niet-werken vergroten.
 • Een verplichte gemeenschapsdienst na 2 jaar werkloosheid.

Inburgering

 • Toegang tot de Vlaamse sociale zekerheid is mogelijk voor nieuwkomers die minstens 10 jaar op het grondgebied wonen (waarvan 5 jaar onafgebroken).
 • Een verplichte inburgeringscursus van 180 euro, met een examen van 180 euro.
 • De erkenningscriteria voor geloofsgemeenschappen worden strenger: het wordt moeilijker voor een moskee om een subsidie te krijgen.
 • Vlaanderen maakt werk van een imamopleiding.

Onderwijs

 • Evenveel middelen voor kleuter– en lager onderwijs: bijvoorbeeld meer kinderverzorgers in de kleuterklas.
 • Het M-decreet verdwijnt, net als de voorrangsregels die een sociale mix in het onderwijs moeten garanderen.
 • Taalintegratietrajecten voor leerlingen met een taalachterstand.
 • Geen brede eerste graad in het middelbaar onderwijs.
 • Er komen verplichte toelatingsproeven in het hoger onderwijs, maar die zijn niet-bindend.
 • Een knip tussen een bachelor en een master: eerst de bachelor afwerken vooraleer te starten aan een masteropleiding.

Klimaat

 • Streven naar een vermindering van de broeikasgassen met 80% tegen 2050.
 • Verdubbeling wind– en zonneenergie tegen 2030.
 • Exit betonstop, enter bouwshift.
 • 10.000 extra hectare bos en 20.000 extra hectare natuur tegen 2030.
 • 300 miljoen euro aan fietsinvesteringen.

Binnenlands bestuur

 • De opkomstplicht voor lokale verkiezingen (gemeente en provincie) verdwijnt. Ook een lijststem uitbrengen, zal niet meer kunnen.
 • De grootste partij krijgt 2 weken initiatiefrecht om een coalitie op de been te brengen. De politicus met de meeste stemmen van de grootste coalitiepartner wordt automatisch burgemeester.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20