Je kan de verwarmingspremie nog tot 1 november aanvragen: wat moet je weten?

Wie de verwarmingspremie van 100 euro nog niet heeft ontvangen, heeft tot 1 november de tijd om die nog aan te vragen. De deadline liep oorspronkelijk af op 15 oktober, maar de federale regering heeft beslist om die met twee weken op te schuiven.

De verwarmingspremie is één van de eerste steunmaatregelen die de federale regering heeft genomen om ons te helpen het hoofd te bieden aan de energiecrisis. Veel Belgen, ruim 4 miljoen huishoudens, hebben die premie al ontvangen. Dat financieel extraatje werd automatisch afgehouden van de voorschotfactuur.

Uitstel deadline verwarmingspremie

Toch heeft nog niet iedereen de verwarmingspremie ontvangen. In sommige gevallen werd die niet automatisch uitbetaald. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de naam of het adres op het contract niet overeenkomt met de gegevens in het Rijksregister. In dergelijke gevallen moet je de premie zelf aanvragen bij de FOD Economie.

In eerste instantie moest je dat voor 15 oktober in orde brengen, maar de federale regering heeft beslist om de deadline op te schuiven tot 1 november. Tot nu toe heeft de overheidsdienst al 135.000 aanvragen ontvangen, waarvan er 57.000 behandeld zijn.

Hoe premie aanvragen?

Indien je de premie nog niet hebt ontvangen, kan je een aanvraag indien via een tool van de FOD Economie of via dit formulier. De papieren aanvraag moet je vervolgens versturen naar PB 30061, 1000 Brussel. Ga eerst na of je wel degelijk in aanmerking komt voor die tegemoetkoming. Je hebt in de volgende gevallen geen recht op die premie:

  • voor een elektriciteitscontract met betrekking tot jouw tweede verblijfplaats;
  • als je een occasionele klant bent of als je een tijdelijke aansluiting hebt;
  • als je als residentiële klant verhuist zonder jouw elektriciteitscontract op te zeggen en als jouw opvolger/nieuwe huurder geen elektriciteitscontract afsluit voor dat adres of indien er geen nieuwe opvolger/nieuwe huurder is;
  • als je in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfkosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend (bv. verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen).

(as)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20