Verrassende laatste maaltijd: oerkrokodil ontdekt met dinosaurus in de maag

Een team van Australische wetenschappers heeft de overblijfselen van een voorheen onbekende krokodillensoort uit het Krijt-tijdperk ontdekt. En dat is niet eens het opmerkelijkste nieuws: de laatste maaltijd van het dier blijkt een jonge dinosaurus te zijn geweest.

De gefossiliseerde botten van de krokodil werden al in 2010 opgegraven bij een grote schapenfokkerij in de buurt van de Winton-formatie, een geologische afzetting die maar liefst 95 miljoen jaar oud is.

Na verdere analyse van het skelet zijn de wetenschappers nu tot de vaststelling gekomen dat het om een nog onbekende krokodillensoort gaat. Ook identificeerden ze in de maag van de 2,5 meter lange oerkrokodil de gedeeltelijk verteerde overblijfselen van een babydino. Het slachtoffer zou een plantenetende dinosaurus uit de Ornithopoda-familie geweest zijn.

Daarom hebben ze het beest de naam Confractosuchus sauroktonos gegeven, weet een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Godwana Research. Dat betekent zoveel als ‘gebroken dinosaurusdoder’. Die ‘dinosaurusdoder’ ligt voor de hand, maar ‘gebroken’ verwijst naar de steenachtige matrix rond het fossiel.

Röntgenstralen

Omdat de botten te broos waren en te dicht opeengepakt in een brok gesteente om te kunnen worden verwijderd, gebruikte Joseph Bevitt, een wetenschapper van de Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO), speciale technieken met röntgenstralen om te zien waar ze zich exact bevonden.

Vervolgens stuurde hij de scangegevens naar Matt White, een onderzoeksmedewerker van het Australian Age of Dinosaurs-museum. Deze ‘prepareerde’ het monster digitaal: een project dat, om een 3D-reconstructie van de botten te maken, 10 maanden computerwerk vergde.

White zei dat 35% van de krokodil was bewaard gebleven. Het skelet omvat een bijna volledige schedel, hoewel de staart en de achterpoten ontbreken.

“Op het moment van zijn dood was deze zoetwaterkrokodil ongeveer 2,5 m lang en nog steeds aan het groeien”, wordt White geciteerd door Sky News. “Hoewel Confractosuchus mogelijk niet alleen maar dinosaurussen at, zou hij zo’n gemakkelijke maaltijd niet aan zich voorbij hebben laten gaan.” Kort na deze maaltijd gaf echter ook de dinovretende krokodil de pijp aan Maarten.

Dino

Het was niet mogelijk de plantenetende dinosaurus volledig te identificeren omdat het dier gedeeltelijk verteerd was. Wel duidelijk was dat het prehistorisch wezen op het ogenblik van zijn dood jong was en tot 1,7 kg woog.

Dat de botten samen werden gevonden, suggereert dat de krokodil het dier ofwel direct heeft gedood ofwel het snel na zijn dood heeft opgegeten.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20