Kijk hier hoe snel het Westen – en vooral Europa – vergrijst

De wereld staat voor grote demografische uitdagingen. Zo worstelt China met de gevolgen van de decennia lang volgehouden één-kind-politiek, terwijl Japan in 2040 zal worden geconfronteerd met een gebied zo groot als Oostenrijk, dat volledig verlaten zal zijn.

Toch is er een probleem dat alle andere overtreft en dat is de snelle vergrijzing van Europa en in mindere mate Noord- en Zuid-Amerika. Dat heeft zijn gevolgen voor de economie. Denk daarbij aan mensen die niet langer voor zichzelf kunnen zorgen, de stijgende kosten voor gezondheidszorg en de gevolgen die daarmee gepaard gaan voor de economie en de steden.

Onderstaande animatie van de Zweedse datavisualiseringsexpert Aron Strandberg toont hoe de gemiddelde leeftijd van de Europese landen evolueert tussen 1960 en 2060. De cijfers waarop hij zich baseerde zijn afkomstig van de Verenigde Naties.

Binnen een tiental jaar zullen de inwoners van een aantal Europese landen gemiddeld 50 jaar of ouder zijn. Dat geldt voor Spanje, Italië, Portugal en Griekenland, maar later ook voor Duitsland, Polen, Bosnië en Kroatië.

Het VK, Frankijk, Ierland, Scandinavië en de voormalige Sovjetrepublieken zijn iets beter af, maar niet veel. In deze landen stijgt de gemiddelde leeftijd tot 45 jaar.

Ook in Noord- en Zuid-Amerika  vergrijst de bevolking snel

Ook in Noord- en Zuid-Amerika  vergrijst de bevolking snel, al gaat dat wel tegen een trager tempo dan in Europa.

Vooral Chili en Brazilië verouderen sneller, net als Canada, waar de inwoners in 2060 gemiddeld 45 jaar oud zullen zijn. De Verenigde Staten ontsnappen opmerkelijk genoeg aan deze westerse trend. Daar zouden inwoners tegen 2060 een gemiddelde leeftijd van 42 jaar hebben. Goed voor zowat de laagste gemiddelde leeftijd van alle westerse landen.

Lijkt dit op het eerste zicht een voordeel, dan zullen de VS niet ontsnappen aan dezelfde kosten-tsunami die wordt veroorzaakt door een snel verouderende bevolking. De reden? Het aantal Amerikanen dat ouder is dan 65 zal de volgende drie decennia bijna verdubbelen van 48 naar 88 miljoen.