Verenigde Staten en China houden boot af om wetenschappelijke samenwerking te verlengen

Samengevat: Een wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten botst op voorzichtigheid bij beide landen. Protectionistische politiek lijkt te primeren op wetenschappelijke samenwerking.

In het nieuws: De Verenigde Staten en China zullen waarschijnlijk opnieuw de vernieuwing van een decenniaoude samenwerkingsovereenkomst over wetenschap en technologie uitstellen.

 • Het pact loopt al sinds 1979 en wordt normaal om de vijf jaar vernieuwd. Dat had normaal op 27 augustus opnieuw moeten gebeuren, maar er werd besloten om de huidige overeenkomst te verlengen voor zes maanden, in plaats van een nieuw langdurig verbond af te spreken. Dat zou nu opnieuw gebeuren.
 • Want ondanks zes maanden van onderhandelingen hebben beide partijen meer tijd nodig. De onzekerheden komen vooral door de veranderende positie van China. Het land staat nu haast op gelijke voet met de VS als het gaat over technologische en wetenschappelijke kennis.
  • De VS stelt daarom strengere voorwaarden, sommige behoorlijk controversieel. Een wet die restricties oplegde aan Chinese wetenschappers werd met succes aangevochten en afgevoerd wegens raciale vooringenomenheid.
  • Tegelijk is het land ook erg bezorgd over Chinese spionage. Het wil garanties dat de laptops, telefoons en notitieboekjes van Amerikaanse wetenschappers onaangeroerd blijven als deze in China verblijven.
  • China staat dan weer stil bij de uitwisseling van personeel. Het vreest dat Chinese onderzoekers in de VS zullen blijven plakken, omdat het slecht gaat met de Chinese economie, aldus innovatieonderzoeker Marina Zhang in het wetenschappelijke blad Nature.
 • Denis Simon, specialist in de handelsbetrekkingen tussen beide landen, is verheugd dat de twee grootmachten met elkaar blijven spreken, zegt hij tegenover Nature. Binnen de Amerikaanse politiek gingen er immers stemmen op om het programma dan maar volledig te schrappen.

Vooruitgang voorop

Gevolgd: Is een striktere regeling een goed compromis?

 • De VS zouden eventueel restricties willen opleggen, zodat het pact enkel handelt over gebieden zoals klimaatverandering, mondiale gezondheid en schone energie. Daarbij worden gevoelige thema’s als materiaalontwikkeling en computertechnologie vermeden.
 • Wetenschappers willen echter de vooruitgang voorop stellen. Fysicus Steven Kivelson is het bijvoorbeeld niet eens met een verbod op het delen van kennis over kwantummaterialen: “We hakken onze eigen armen af”.
 • Ze zijn het erover eens dat beide landen elkaar nodig hebben. Politiek ligt het een stuk gevoeliger. De toekomst moet uitwijzen wat er primeert.
Meer