‘Verdachte periode’ schenking wordt niet verlengd

Op een hand-of bankgift moet u geen erfbelasting betalen zolang de schenker minstens drie jaar na die schenking in leven blijft. In het Vlaamse regeerakkoord stond dat die periode in 2021 zou verlengd worden, maar de zogenaamde ‘verdachte periode’ blijft nu toch ongewijzigd.

Een hand-of bankgift is in ons land een populaire manier om aan erfplanning te doen. Bij zo’n gift moet u namelijk geen schenkbelasting betalen. Wie de schenking ontvangt, ontsnapt op zijn beurt aan de erfbelasting als de schenker drie jaar na de schenking nog leeft.

In het Vlaamse regeerakkoord stond dat de zogeheten verdachte periode op 1 juli 2021 zou verlengd worden naar vier jaar. De Vlaamse regering keert nu terug op haar stappen. De verdachte periode blijft drie jaar.

Sluiting kaasroute

Volgens Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Financiën, wou de regering met die verlenging de kaasroute minder aantrekkelijk maken. Nu de federale regering die befaamde route eerder deze maand heeft afgesloten, verliest de verlening van de verdacht periode zijn nut.

De kaasroute was zeer populair bij Belgen omdat ze geen schenkbelasting moesten betalen voor een Nederlandse notaris. Nu moeten buitenlandse schenkingsaktes in België geregistreerd worden waardoor er toch een schenkbelasting moeten betaald worden.

Wie een schenkbelasting wil vermijden kan een bank- of handgift doen. In dat geval int de fiscus geen belasting zolang de schenker in leven blijft gedurende de verdachte periode.

Schenken goedkoper dan erven

Wie roerende goederen schenkt voor een notaris betaalt in rechte lijn 3 procent schenkbelasting in Vlaanderen. Het tarief voor een schenking aan andere personen bedraagt 7 procent. Voor een schenking van onroerende goederen wordt er gewerkt met belastingschijven. Zo’n schenking moet altijd voor een notaris gebeuren.

Indien de schenker komt te overlijden tijdens de verdachte periode moeten de nabestaanden sowieso een erfbelasting betalen. Die belasting wordt berekend op basis van schijven waarvan het tarief schommelt tussen 3 en 27 procent. De tarieven voor roerende en onroerende voorheffing zijn hetzelfde, maar die belastingen worden wel afzonderlijk berekend.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20