Hoe belastingvrij schenken na sluiting kaasroute?

Het is vanaf 15 december niet langer mogelijk om schenkingsbelastingen te ontlopen via een schenking voor een Nederlandse notaris. Wie belastingvrij wil schenken, heeft nog een andere optie.

De Kamercommissie Financiën heeft vorige week beslist om de kaasroute definitief te sluiten op 15 december. De kaasroute is een populaire benaming voor een schenking via een Nederlandse notaris. Veel Belgen hebben de afgelopen jaren dankbaar gebruikgemaakt van de kaasroute om schenkbelastingen te ontwijken.

Wie roerende goederen, zoals geld of effecten, schenkt via een Nederlandse notaris moet die schenking niet registeren in ons land en geen schenkbelastingen betalen. Daar komt op 15 december dus een einde aan. Vanaf dan bent u verplicht om een schenking te registreren in ons land en schenkbelastingen te betalen.

Bank- en handgift als alternatief

In ons land is het weliswaar mogelijk om alsnog geen belastingen te betalen als u een deel van uw roerende vermogen wegschenkt. U kunt dit namelijk doen via een hand- of bankgift. In dat geval moet u niet langsgaan langs een notaris. Er is in principe geen sprake van een schenking dan.

Zo’n gift is niet zonder risico’s. Indien de schenker binnen de drie jaar komt te overlijden, moet u alsnog erfbelastingen betalen. Dat tarief ligt hoger dan bij een erfenis. Bij een schenking van roerende goederen betaalt u 3 procent schenkbelastingen in rechte lijn. De erfbelasting is afhankelijk van het geërfde bedrag en bedraagt minstens 3 en maximaal 27 procent in rechte lijn.

Een schriftelijk document is niet verplicht bij een bankgift, maar wordt ten sterkste aangeraden om eventuele discussies met de fiscus te vermijden.

Verlening ‘verdachte periode’

Hou er overigens rekening mee dat de Vlaamse regering de zogeheten ‘verdachte periode’ voor schenkingen vanaf 1 juli 2021 wil optrekken tot vier jaar.

Wie vastgoed wil schenken, moet sowieso langs een notaris passeren. Dat was al zo voor het sluiten van de kaasroute. Het is dus niet mogelijk om vastgoed weg te schenken via een gift. U betaalt in dat geval altijd schenkbelastingen. Net zoals bij roerende goederen schommelt het tarief tussen 3 en 27 procent in rechte lijn.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20