De verborgen verhoging van de erfbelasting: “Er is dringend nood aan een hervorming”

Door de niet-indexering van de erfbelasting moeten mensen meer geld op tafel leggen wanneer ze een erfenis krijgen. Tim Roovers, fiscaal advocaat bij Sansen International Tax Lawyers, roept in een gesprek met Business AM Radio de Vlaamse regering op om die schijven onder de loep te nemen. “Maar in feite is er nood aan een grondige aanpassing van de erfbelasting”, klinkt het.


Beluister hier het volledige gesprek met Tim Roovers.


De details: De belastingschijven van de erfbelastingen worden, in tegenstelling tot die van de personenbelasting, niet aangepast aan de inflatie. Daardoor krijgen de erfgenamen indirect een belastingverhoging te slikken.

  • Roovers roept op om die schijven onder de loep te nemen. “Onze vermogens nemen toe, waardoor we sneller in de hogere schijven terechtkomen door die niet-indexering”, verduidelijkt hij. Voor rechtstreekse erfgenamen bedraagt de erfbelasting 27 procent op alles boven 250.000 euro.

Nood aan een hervorming

Meer aanpassingen: Volgens de advocaat is er meer nodig dan een indexering van de erfbelasting.

  • “De regering moet zich de vraag beginnen stellen of het ethisch nog te rechtvaardigen valt dat de kinderen of partner van een overleden persoon nog erfbelastingen moeten betalen”, klinkt het.
  • “Sommige buurlanden, die zelfs gekend zijn om hoge erfbelastingen te hebben, werken met genereuze vrijstellingen aan de basis. Zo laten sommige landen de partners tot 1 miljoen euro belastingvrij erven”, gaat hij verder.
  • De fiscale vrijstellingen in Vlaanderen verbleken in vergelijking met die in het buitenland. “Er geldt bijvoorbeeld wel een fiscale vrijstelling voor de gezinswoning voor de langstlevende partner,” zegt Roovers.

Vriendenerfenis: Sommige maatregelen die worden voorgesteld als fiscaal gunstig, zijn in feite een verborgen belastingverhoging. De vriendenerfenis is daar mooi een voorbeeld van.

  • Sinds 2021 moeten erfgenamen (niet in rechte lijn) op de eerste 15.000 euro slechts 3 procent belastingen betalen in plaats van 25 procent. Het nettovoordeel loopt daarmee op tot 3.300 euro.
  • Maar de introductie van dat gunsttarief ging wel gepaard met de afschaffing van het duolegaat. Dankzij dat systeem konden erflaters hun nabestaanden netto meer in handen geven, door een deel van de erfenis weg te schenken aan een goed doel.
  •  “Je mag je familie en vrienden een voordeel toekennen waarop slechts 3 procent erfbelasting wordt geheven, maar wel voor maximaal 15.000 euro, terwijl voor duolegaten geen maxima gelden”, liet Carla Dejonghe van vzw All1 destijds weten in een gesprek met onze site.

(nd)

Meer