Vele landen sluiten ogen voor het probleem van vergrijzing

De wereld is niet klaar voor de vergrijzing van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie HelpAge International en het United Nations Population Fund in eenennegentig landen. De onderzoekers stelden vast dat Zweden het best voorbereid is op de vergrijzing van zijn bevolking. Aan het andere uiterste van het spectrum bevindt zich Afghanistan. In het rapport wordt opgemerkt dat de meeste landen onvoldoende inspanningen doen om zich in te stellen op een bevolking die de snelste vergrijzing uit de geschiedenis kent. Tegen het midden van de eeuw zal de wereld voor de eerste keer in de geschiedenis meer zestigplussers tellen dan jongeren onder de leeftijd van vijftien jaar.

“Vele regeringen negeren de vergrijzing omdat het probleem bijzonder complex is en zware financiële gevolgen zal hebben,” zegt Silvia Stefanoni, chief executive van HelpAge International. “Nochtans hoeft dat niet het geval te zijn. In Japan en Duitsland vormen ouderen een belangrijk deel van de populatie, maar toch hebben die landen bijzonder stabiele economieën. Er is geen enkel bewijs om te veronderstellen dat ouderen een economisch beschadigde generatie vertegenwoordigen. Welvaart betekent anderzijds geen automatische bescherming voor de oudere bevolking. Groeilanden zoals Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika staan in de rangschikking lager dan een aantal armere landen zoals Uruguay of Panama.”

“Wel moet worden vastgesteld dat de rijkere economieën in het algemeen beter voorbereid zijn op de vergrijzing dan armere landen,” merken de onderzoekers op. “Zweden, waar het pensioenstelsel al honderd jaar oud is, dankt zijn eerste plaats aan een doorgedreven sociale ondersteuning, onderwijs en gezondheidszorg.” Zweden wordt in de rangschikking gevolgd door Noorwegen, Duitsland, Nederland en Canada. De snelste vergrijzing wordt volgens het rapport opgetekend in opkomende markten zoals Jordanië, Laos, Mongolië, Nicaragua en Vietnam, waar de populatie ouderen tegen het midden van de eeuw een verdrievoudiging zal kennen.

“Het rapport toont duidelijk aan dat de vergrijzing een bijzonder complexe problematiek vormt,” wordt er nog opgemerkt. “Enerzijds leven mensen dankzij de vooruitgang in gezondheidszorg en voeding steeds langer. Ook wordt benadrukt dat de oudere generatie geen last, maar als een bijkomende economische moet worden bestempeld. Anderzijds blijkt dat in veel landen nog geen enkele voorziening is getroffen voor de constructie van een maatschappelijke basis die aan de oudere bevolking inkomen, gezondheidszorg en huisvesting garandeert.” De wereldwijde levensverwachting voor mannen bedraagt achtenzestig jaar. Bij vrouwen loopt dat op tot tweeënzeventig jaar.

België staat in de rangschikking op een vierentwintigste plaats. Vooral op het gebied van inkomenszekerheid haalt het land relatief lage scores. Aangevoerd wordt dat België 2,6 miljoen zestigplussers telt. Die groep vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de bevolking. Er wordt echter aangevoerd dat 12,8 procent van de Belgische zestigplussers een inkomen heeft dat meer dan de helft lager ligt dan het nationaal gemiddelde. Anderzijds haalt België wel goede scores op het gebied van gezondheidszorg en levensverwachting. Op zestigjarige leeftijd heeft men in België immers nog een gemiddelde levensverwachting van vierentwintig jaar. Ook is er een goede omkadering door familie en vrienden. (MH)

Meer