‘Veertigers en vijftigers zijn de meest indrukwekkende levende creaties op aarde’

Veertigers en vijftigers spelen een cruciale rol in de hedendaagse samenleving en vullen een leegte op zoals jongeren dat onmogelijk zouden kunnen. Ondanks de kleine fysieke ongemakken die met het verouderingsproces gepaard gaan, blijft de werking van het brein bij mensen in deze leeftijdscategorie vrijwel onaangetast.

Dat schrijft wetenschappelijk auteur en bioloog David Bainbridge in het wetenschappelijke tijdschrift The New Scientist. ‘Deze mensen zijn allesbehalve over hun hoogtepunt heen. Integendeel, ze spelen een cruciale rol in de samenleving.’

‘De middelbare leeftijd is een gecontroleerd en voorgeprogrammeerd proces, niet van verval, maar van ontwikkeling. De verschillende rollen die deze mensen in de maatschappij spelen zijn dermate complex en verstrengeld dat kan gesteld worden dat ze de meest indrukwekkende levende creaties zijn die voortkomen uit natuurlijke selectie.

Dat het lichaam verslapt is een rechtstreeks gevolg van het feit dat deze mensen niet langer kinderen moeten voortbrengen en het vet in het lichaam zich daarom centraal gaat opstapelen, waar het makkelijker kan worden gedragen.

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht leefden vele van onze voorouders langer dan 40 jaar en zijn ze door de eeuwen heen geëvolueerd tot vaardige en ervaren ‘superleraars’. Ze gaven hun kennis over vitale ambachten door aan jongere generaties. Dat gebeurt vandaag nog altijd bij inheemse volkeren, maar ook in de westerse wereld spelen veertigers en vijftigers een cruciale rol, zij het in de zakenwereld, de politiek of in sportverenigingen.

Verliezen veertigers en vijftigers een aantal vaardigheden zoals hun reactiesnelheid dan compenseren ze dat met  tal van andere zaken zoals een beter gevoel voor langetermijndenken en het efficiënter managen van projecten.

Daarom kunnen mensen van middelbare leeftijd meer en verdienen ze ook meer geld. Kortom, het zijn zij die de wereld in handen hebben.’

Meer