Veel werknemers zijn allergisch aan hun werkplek

Een opvallend grote groep werknemers is allergisch aan zijn werkplek. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Allergy UK. De onderzoekers stellen dat 95 procent van de allergie-lijders op kantoor problemen hebben met de neus of de ogen of te maken hebben met een droge keel, ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijnen of huidirritaties. Meer dan een kwart van de respondenten gaf aan dat hun symptomen werden versterkt door de werkomgeving, waarbij nagenoeg twee op drie het voorbije jaar klachten had over waterige ogen, terwijl 27 procent met ademhalingsproblemen werd geconfronteerd. In Groot-Brittannië zouden in totaal 5,7 miljoen werknemers met allergie-problemen te maken hebben.

Meer dan de helft van de ondervraagden gaf toe tijdens het werk ook last gehad te hebben van een allergische reactie. Volgens Charity Allergy kunnen er op de werkvloer een aantal duidelijke hotspots voor allergie-problemen worden geïdentificeerd die zware gevolgen zouden kunnen hebben voor allergie-patiënten. Onder meer wordt erop gewezen dat negen op de tien respondenten aangaf dat zijn werkomgeving is uitgerust met tapijten, waar stofmijten zouden kunnen huizen. Ook maakte meer dan de helft gewag van open boekenrekken, die vaak evolueren tot verzamelplaatsen van stof, dat vervolgens in de kantoorlucht kan circuleren.

Ook wees één op drie respondenten op de aanwezigheid van planten, die schimmels kunnen bevatten of sporen kunnen vrijlaten die aanleiding zouden kunnen geven tot allergische reacties. Ook bleek dat slechts 15 procent van de respondenten in een omgeving met een voldoende ventilatie werkte. “Het is voor werknemers bijzonder moeilijk om dezelfde controle te houden over de werkvloer als over hun thuisomgeving,” zegt Maureen Jenkins, directeur klinische diensten bij Allergy UK. “Het beheersen van allergieën wordt in gemeenschappelijke ruimtes bijzonder moeilijk, zodat het grote aantal allergische reacties geen verrassing kan zijn.” (MH)

Meer