Valt ons gedrag te voorspellen via de vorm van ons gezicht?

Onderzoekers van de KU Leuven en Stanford University hebben 76 overlappende genetische locaties geïdentificeerd die zowel ons gezicht als ons brein mee vormgeven. Maar ze concluderen ook dat wie iemands gedrag wil voorspellen – via artificiële intelligentie bijvoorbeeld – dat niet kan op basis van onze gelaatstrekken. 

Er is dus geen bewijs dat die genetische overlapping zich ook vertaalt in iemands eigenschappen of het risico op aandoeningen zoals Alzheimer, aldus de wetenschappers. Hun bevindingen ontkrachten daardoor enkele ‘hardnekkige pseudowetenschappelijke claims’ over wat er op ons gelaat zou geschreven kunnen staan.

Hersenscans van 20.000 personen

Er waren al langer aanwijzingen voor een genetische link tussen de vorm van ons gelaat en die van ons brein, zegt professor Peter Claes van het Laboratorium voor Beeldverwerking in Genetica aan de KU Leuven. ‘Wij wilden de genetische link tussen de vorm van het gezicht en het brein van individuen veel breder in kaart brengen, en dat voor veelvoorkomende genetische variaties in de grotere niet-klinische populatie.’

In hun zoektocht naar genetische links tussen gezichts- en hersenvormen paste het team een methodologie toe die ze eerder al gebruikten om genen te identificeren die de vorm van ons gezicht bepalen. ‘Bij die eerdere studies analyseerden we 3D-afbeeldingen van gezichten en linkten we verschillende datapunten op die gezichten aan genetische informatie om correlaties te vinden’, zegt Claes. Zo identificeerden de onderzoekers verschillenden genen die ons gezicht vormgeven.  

Het onderzoeksteam maakte deze keer gebruik van de beschikbare data in de UK Biobank, waaruit ze de MRI-hersenscans en de genetische informatie van 20.000 individuen haalden. ‘Zo identificeerden we 472 genoomlocaties die een invloed hebben op de vorm van ons brein; 351 van die locaties werden nog nooit eerder gerapporteerd’, zegt Claes. ‘In totaal bleken 76 locaties ook gelinkt te zijn aan de vorm van ons gezicht. Er is dus een overtuigende genetische link tussen de vorm van ons gezicht en ons brein.’

Gedrag valt niet te voorspellen via gelaat

Maar volgens Claes is wat het team niet vond minstens even belangrijk. ‘We vonden een duidelijk genetisch verband tussen de vorm van iemands gezicht en diens brein, maar die overlapping staat grotendeels los van de cognitieve eigenschappen of het gedrag van die persoon.’

Met andere woorden: zelfs met geavanceerde technologieën kunnen we iemands gedrag dus niet voorspellen op basis van gelaatstrekken. ‘Onze resultaten bevestigen dat er geen genetisch bewijs is voor een verband tussen iemands gezicht en het gedrag van die persoon’, stelt Claes. Agressieve neigingen detecteren in iemands gezicht met behulp van artificiële intelligentie is volgens de onderzoekers dus onmogelijk. 

‘We willen ons dan ook expliciet distantiëren van pseudowetenschappelijke claims in die richting. Er zijn bijvoorbeeld mensen die beweren dat ze agressieve neigingen kunnen detecteren in gezichten met behulp van artificiële intelligentie. Zulke projecten zijn niet alleen volstrekt onethisch, ze missen ook elke wetenschappelijke basis.’

Lees ook: Hoog testosterongehalte verhoogt risico op huidkanker bij mannen

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20