Uittredingsvergoedingen van niet-herverkozen parlementsleden lopen op tot meer dan 20 miljoen euro

Parlementsleden die na de verkiezingen niet opnieuw verkozen raakten, hebben recht op een uittredingsvergoeding. Alle vergoedingen voor het federaal en het Vlaams parlement samen komen uit op 20 miljoen euro, zo berekende De Tijd.

In het nieuws: De Tijd maakte de rekensom, en komt aan een behoorlijk bedrag aan uittredingsvergoedingen.

 • 73 van de 150 Kamerleden werden niet herkozen. Volgens De Tijd hebben zij, samen met de twee Ecolo-ministers Marie-Colline Leroy en Georges Gilkinet die ook niet herkozen raakten, recht op 12,4 miljoen euro.
 • Voor het Vlaams parlement raakten 54 parlementairen niet-herkozen, wat het Vlaams Parlement 7,7 miljoen euro aan uittredingsvergoedingen kost.
 • De slotsom komt zo op 20 miljoen euro aan belastinggeld, voor het Vlaamse en federale niveau alleen al.
 • Die uittredingsvergoedingen zijn er om de klap op de vangen nu een uittredend parlementslid na de verkiezingen plots zonder werk komt te zitten. Alleen zijn de vergoedingen wel behoorlijk hoog. Er gelden verschillende methodes om de uittredingsvergoeding te berekenen.
  • Wie na 2014 zetelde in het Vlaams parlement, krijgt vijf maanden brutoloon van 10.624 euro per maand uitbetaald. Daarbovenop komt dan 1 maand loon per gezeteld jaar. Op een gedeelte van dat loon moeten nog belastingen worden betaald, maar niet op alles.
  • Vlaams parlementsleden die al langer dan 2014 zetelen, genieten van de oude regeling. Zij krijgen twee maand loon per gezeteld jaar, bekeken over alle mogelijke parlementen heen. Het ‘startpakket’ van vijf maanden krijgen ze niet.
  • Er staat ook een maximumlimiet van 24 maanden loon op de uittredingsvergoeding. Maximaal kan die dus 255.000 euro bedragen.
  • Een niet-herverkozen Kamerlid krijgt dan weer twee maanden brutoloon per begonnen jaar uitbetaald. Dat brutoloon bedraagt 11.412 euro per maand. Daarbij geldt een minimum van vier maanden en een maximum van twee jaar. De uittredingsvergoeding kan op die manier oplopen tot 274.000 euro.
  • Tot 2014 gold ook hier een andere regeling, waarbij parlementsleden tot vier jaar lang een vergoeding blijven krijgen. Dat is onder meer het geval voor Patrick Dewael (Open Vld) en Servais Verherstraeten (cd&v). Zij zouden hierdoor een riante vergoeding krijgen. Beide heren lieten al weten dat ze geen aanspraak zullen maken op het volledige bedrag, maar op de helft ervan. De vergoeding ligt daardoor in lijn met de nieuwe regeling.
 • Niet alle uittredende parlementsleden nemen de vergoeding op. Zo zullen leden van de PVDA/PTB categoriek weigeren. Ook vertrekkend Kamerlid Christian Leysen (Open Vld) laat weten te verzaken aan zijn premie. “Zoals 5 jaar geleden aangekondigd”, schrijft hij op X.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.