Uitstootbudgetten bedrijven kunnen zwaar op luchtvaartsector wegen

Om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, worden bij veel bedrijven ook de zakenreizen beperkt. Maar die besparing dreigt de luchtvaartsector met een grote financiële aderlating te confronteren. Dat blijkt uit een enquête van het persbureau Reuters, gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordigers van de luchtvaart.

“Heel wat bedrijven hebben al plannen aangekondigd om de uitstoot van hun zakenreizen drastisch terug te willen schroeven”, voert Reuters aan. “In sommige gevallen lopen deze besparingen op tot 70 procent.”

“Sommige bedrijven overwegen een emissiebudget, want ze komen onder toenemende druk van milieuactivisten en investeerders om de uitstoot van broeikasgassen, een belangrijke factor in de klimaatverandering, te verminderen.”

Laagst hangend fruit

Bij de zakenreizen wordt ongeveer 90 procent van de uitstoot door vliegtuigen veroorzaakt. “Voor bedrijven die doelstellingen voor de reducties van hun emissies uitwerken, wordt de luchtvaart dan ook het laagst hangende fruit”, voert Reuters aan.

De luchtvaartindustrie heeft zich recent geëngageerd om tegen het midden van deze eeuw klimaatneutraal te opereren. Die ambities hebben echter wel enkele decennia achterstand op de reductiedoelstellingen die het bedrijfsleven voor zakenreizen naar voren schuift.

“Er kondigt zich voor de luchtvaartmaatschappijen dan ook een moeilijke periode aan”, voorspelt Kit Brennan, analist bij de Britse instelling Thrust Carbon, die klanten assisteert bij het opstellen van emissiebudgetten. “Zij zullen zich aan deze nieuwe realiteit moeten aanpassen.”

Volgens Brennan zullen zakenreizen in de toekomst wellicht anders worden georganiseerd. “De maatschappijen zullen nog altijd hun services voor zakenreizigers blijven aanbieden”, suggereert hij. “Maar de accommodatie zal wellicht niet meer dezelfde blijven. De zakenreiziger zal mogelijk vaker tussen de andere passagiers plaats moeten nemen.”

Hij verwijst daarbij naar het feit dat business class in de luchtvaart bijna drie keer meer koolstofdioxide uitstoot dan economy class. De zetels nemen in business class immers meer plaats in, terwijl ze ook minder vaak ingenomen worden. Hierdoor wordt de ecologische voetafdruk van de zakenreiziger sterk opgedreven.

Inkomsten

Voor de uitbraak van de coronapandemie vloog ongeveer 5 procent van de van de internationale vliegtuigpassagiers wereldwijd in premiumklassen. De activiteit vertegenwoordigde echter 30 procent van de internationale inkomsten van de luchtvaartmaatschappijen.

Vele bedrijven hebben door de confrontatie met de coronacrisis beslist om een minstens een gedeelte van hun zakenreizen door virtuele vergaderingen te vervangen.

Experts merken op dat bedrijven door de recente evoluties ook kijken naar het type vliegtuig dat wordt gebruikt en de routes die worden gevolgd. Ook daar kunnen immers besparingen worden gerealiseerd.

“We verwachten niet dat veel bedrijven de zakenreizen compleet zullen schrappen”, merkt Nora Lovell Marchant, vicepresident duurzaamheid bij American Express Global Business Travel, op.

“Dergelijke ingrepen kunnen immers de resultaten van de onderneming ondermijnen. Wel kan worden vastgesteld dat er rond de organisatie van de reizen meer wordt nagedacht.”

“Bedrijven zullen het probleem van de klimaatverandering agressief willen aanpakken”, erkent Robin Hayes, topman van luchtvaartmaatschappij JetBlue. “Maar we verwachten dat dit zal gebeuren op een manier die zakenreizen nog altijd mogelijk zal maken.” 

“Indien we tegen het midden van deze eeuw een klimaatneutrale luchtvaart willen realiseren, zal iedereen zijn rol moeten opnemen”, merkt Greg Foran, chief executive van Air New Zealand, op. “Niet alleen de luchtvaartmaatschappijen zullen een bijdrage moeten leveren, want datzelfde zal ook voor de brandstofleveranciers en regeringen gelden.”

“Uiteindelijk zal bovendien ook de klant hierin zijn bijdrage moeten leveren.”

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20