Uitsluiting holebi’s is ook economisch geen verstandige zet

Landen die aan hun holebi-populaties meer rechten toekennen, hebben ook uitzicht op een hoger bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Massachusetts, de Rutgers University en de Universiteit Leiden. De onderzoekers analyseerden de legale en economische gegevens van meer dan honderddertig landen over een periode van vijfenveertig jaar.

Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat elke bijkomende recht voor de holebi’s het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking met meer dan 2.000 dollar doet toenemen.

“Landen die aan hun lesbische, homoseksuele en biseksuele burgers meer rechten toekennen, kunnen per hoofd van de bevolking op een duidelijke verbetering van het bruto binnenlands product rekenen,” benadrukt onderzoeksleider Lee Badgett, professor economie aan de University of Masschachusetts. “Naties die aan de rechten op seksuele diversiteit en gelijkheid geen aandacht wensen te schenken, missen die opportuniteit.”

Contraproductief

“Naties die hun holebi-bevolking uitsluiten, zullen hun economie tegelijkertijd ook schade berokkenen,” betoogt professor Badgett. “Dit bewijst dat een criminalisering en discriminatie van deze bevolkingsgroepen en het verbod op holebi-huwelijken ook economisch contraproductief zijn.”

“De holebi-populatie wordt overal in de wereld geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt, intimidatie en pesterijen in het onderwijs,” zeggen de onderzoekers. “Deze tegenwerking heeft ook op de gezondheid van deze bevolkingsgroep een ongunstige invloed.”

“Deze negatieve behandeling vermindert het vermogen van de holebi-populatie om aan de economie een positieve bijdrage te leveren. Landen die de rechten van hun holebi-bevolking niet erkennen, zullen dan ook niet alle opportuniteiten gebruiken om hun economie optimaal te laten functioneren.”

“Vanuit de sector van de mensenrechten zijn al sterke argumenten voor een volledige seksuele gelijkheid aangebracht,” zeggen de onderzoekers nog. “De voorbije decennia heeft deze beweging al in veel landen bijgedragen tot een verbeterde wettelijke erkenning van de holebi-populatie. Een economisch argument voor gelijkheid, gebaseerd op de positieve effecten van inclusie, kan die trends nog verder verbreden en verdiepen.”

Transgenders

De wetenschappers voegen eraan toe dat de impact nog groter blijkt dan oorspronkelijk was verondersteld. Een studie vijf jaar geleden – gebaseerd op een beperkte steekproef – had gewag gemaakt van een positief effect van 320 dollar.

“Nog steeds blijft grote groepen mensen doof voor de morele argumenten tegen de discriminatie van de holebi-populatie,” beklemtonen de onderzoekers. “Dat geldt niet zelden ook voor beleidsmakers. Wanneer echter de economische impact te berde wordt gebracht, zullen zij mogelijk eerder financiële argumenten dan morele standpunten gebruiken om een hervormingsbeleid te verdedigen waardoor de holebi-rechten beter zouden kunnen worden beschermd.”

“Beleidsmakers willen de cijfers zien. Onze studie geeft concrete data over het economisch effect van de inclusie van de holebi-groep. Dat is een bewijs dat het beleid kan gebruiken om verandering te ondersteunen.”

De onderzoekers zeggen nog door een gebrek aan beschikbare gegevens geen informatie over transgenders in hun studie te hebben kunnen verwerken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20