Tsjechië nog steeds niet klaar voor de euro

De volgende Tsjechische regering heeft geen plannen om toe te treden tot de eurozone. De Tsjechische financiën zijn nog niet voldoende in orde om aan de criteria te voldoen die vereist zijn voor lidmaatschap van de monetaire unie. Daarnaast achten de toekomstige regeringspartners het momenteel nog niet wenselijk voor Tsjechië om tot de eurozone toe te treden.

“Nog niet wenselijk voor Tsjechië”

In Tsjechië zijn vijf partijen tot een regeerakkoord gekomen. Daarmee halen de partijen hun doel om tegen 8 november een regering te vormen. De vijf partijen verenigden zich in twee kartellijsten om zo de regerende partij van Andrej Babiš een hak te kunnen zetten. De nieuwe regeringspartijen zullen een meer eurocentrische koers varen dan Babiš, maar van een toetreding tot de Europese Economische en Monetaire Unie zal nog geen sprake zijn, daarvoor is er nog werk nodig aan de overheidsfinanciën voor Tsjechië aan de convergentiecriteria voldoet.

“We moeten onze publieke financiering op orde brengen, zelfs als we tot de eurozone willen toetreden is dat nog niet mogelijk, want we voldoen niet aan de vereiste criteria”, aldus Zbynek Stanjura die getipt wordt als toekomstig minister van Financiën. “Het is op de langere termijn ons doel om tot de eurozone toe te treden, wanneer dat wenselijk is voor Tsjechië. Tot nu toe is dat nog niet het geval.”

Begrotingstekort

Momenteel bedraagt het begrotingstekort volgens Reuters 7,7 procent van het Tsjechische bbp, volgens de convergentiecriteria moet dat 3 procent zijn.

Ter vergelijking, het Belgische tekort wordt door de Nationale Bank van België voor 2021 op 6,8 procent geraamd. Toen België in 1999 tot de EMU toetrad was dat na een gigantische inhaalactie van de regering Dehaene 1,3 procent, waardoor België mocht toetreden.

Naar een meer eurocentrisch Tsjechië?

De twee coalities van enerzijds christendemocraten en rechtsliberalen en anderzijds een progressief-liberale centrumcoalitie slaagden er in oktober in de partij ANO van premier Andrej Babiš van de troon te stoten. Babiš’ positie als eerste minister was omstreden aangezien hij als tweede rijkste man van Tsjechië over een ruim zakelijk netwerk beschikt. Babiš kreeg regelmatig met beschuldigingen van corruptie te maken en wordt momenteel door de Tsjechische politie onderzocht in verband met fraude.

Babiš stond er ook om gekend regelmatig kritisch te staan tegenover de EU en meer vriendelijke relaties met Rusland erop na te houden. Men verweet Babiš van een zekere Orbánisering van de Tsjechische politiek, aangezien hij zich steeds scherper uitliet tegenover de EU, het Europees migratiebeleid, klimaat en culturele onderwerpen zoals LGBTQ-rechten. De toekomstige regering lijkt die koers te keren, de nieuwe partijen stellen zich vriendelijker op tegenover de Europese Unie en zien meer af van een samenwerking met de Russen.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20