Toeristische records voor nucleaire ruïnes van Tsjernobyl

Het voorbije jaar hebben bijna vijftigduizend toeristen de nucleaire ruïnes van Tsjernobyl in Oekraïne bezocht. Dat betekent een toename met 35 procent tegenover het jaar. Ook de jaren voordien was al een sterke toename merkbaar van het bezoek aan de site, die een oppervlakte heeft met een straal van dertig kilometer rond de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl.

Het gebied raakte meer dan drie decennia geleden nucleair besmet door een zware ontploffing in de vierde reactor van de kerncentrale. De metalen koepel die twee jaren geleden boven de reactor is aangebracht, blijkt één van de belangrijkste attracties van het hele gebied te zijn geworden.

Beschermende koepel

“Er kon vooral een sterke toename in de toeristische interesse voor Tsjernobyl worden opgemerkt nadat twee jaar geleden de metalen koepel, exact drie decennia na het ongeval, boven de geraakte reactor werd geplaatst,” zegt Viktor Kharchenko, eigenaar van het gespecialiseerde reisbureau Go2chernobyl, tegenover het persbureau Agence France Presse (AFP).

Go2chernobyl startte zes jaar met geleide bezoeken aan het nucleaire reservaat. Door de plaatsing van de koepel werd het mogelijk om de straling van de beschadigde reactor grotendeels vast te houden en kon worden belet dat er nog grote hoeveelhedenradioactiviteit in de atmosfeer werden gestuwd.

Door het kernongeval in Tsjernobyl, ongeveer 110 kilometer ten noorden van Kiev, werd op 26 april 1986 een radioactieve wolk over een groot deel van Europa uitgespuwd. “Bij een bezoek aan Tsjernobyl wordt men vandaag echter nog aan evenveel straling blootgesteld als tijdens een vliegtuigreis tussen de Verenigde Staten en Europa,” betoogt Kharchenko.

Spookstad

Inmiddels wordt door verscheidene Oekraïense reisbureau bezoeken aan Tsjernobyl, van één tot zeven dagen, aangeboden. Daarbij worden prijzen gehanteerd tussen 25 euro en 650 euro. Het is zelfs mogelijk om een nacht in één van de rudimentaire hotels in het gebied door te brengen.


© iStock

Naast de beschermende koepel vormt ook een bezoek aan het zogenaamde Red Forest één van de grote attracties. Het Red Forest is een sparrenbos met een oppervlakte van tien vierkante kilometer en waarvan de bomen rood werden verkleurd door de immense straling die bij ontploffing van de reactor is vrijgekomen.

De bomen werden bij de opruimactie van het gebied geveld en begraven en nieuwe beplantingen werden aangebracht, maar de site blijft één van de meest gecontamineerde locaties op aarde. Ook wanneer de toeristen in een bus langsheen het Red Forest worden gevoerd, tonen de meters van geigertellers een massale activiteit.

Het hoogtepunt van het toeristisch pakket van Tsjernobyl is een bezoek aan de spookstad Pripyat, die zich op enkele kilometers van de getroffen kerncentrale bevond. In Pripyat woonden de werknemers van de krachtcentrale. De stad telde bijna vijftigduizend inwoners, die de dag na het ongeval werden geëvacueerd en nooit naar huis zijn teruggekeerd.

De ruïnes van Pripyat tonen ook hoe de natuur stap voor stap opnieuw zijn plaats opeist nadat de mens is verdwenen. De straten van stad worden steeds meer met grassen en mossen bedekt, terwijl de gebouwen stilaan achter klimplanten en bomen verdwijnen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20