Toerisme moet de grote Saudische jobmotor worden

Toerisme wordt de volgende jaren voor Saudi-Arabië een cruciale economische sector. Toeristische activiteiten moeten het land immers toelaten om zijn economie te diversifiëren en de afhankelijkheid van petroleum af te bouwen. Dat staat in een rapport van BMI Research over de verdere ontwikkeling van de Saudische economie.

Onder meer op het gebied van tewerkstelling kan de toeristische sector volgens het rapport een belangrijke impact hebben. De Saudische overheid koestert de ambitie om al tegen eind dit decennium in de toeristische sector 1,2 miljoen banen te hebben. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het huidige niveau.

Werkgelegenheid

“Verwacht kan worden dat de toeristische activiteit in Saudi-Arabië de volgende periode een gemiddelde groei met 5,8 procent per jaar zal kennen,” aldus BMI Research. Het toerisme en zijn onrechtstreekse effecten vertegenwoordigen twee jaar geleden al 10,2 procent van het totale Saudische bruto binnenlandse product. Daarmee scoorde het toerisme in Saudi-Arabië al hoger dan de rest van het Midden-Oosten, waar de sector in de economie gemiddeld een aandeel van 9,1 procent heeft.

Bovendien moet er volgens BMI Research rekening mee gehouden worden dat het toerisme in Saudi-Arabië een belangrijke bijdrage zal leveren tot de jobcreatie. “Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werden in Saudi-Arabië 13,8 miljoen banen geteld,” aldus het rapport.

“Rekening houdend met de indirecte jobcreatie die door de toeristische activiteit kan worden gerealiseerd, heeft de sector de potentie om een sterke bijdrage te leveren tot de Saudische werkgelegenheid. Daarmee speelt het toerisme perfect in op de plannen van de Saudische regering om de werkloosheid bij de bevolking terug te dringen en de afhankelijkheid van de tewerkstelling in de openbare sector af te bouwen.”

Religieus toerisme

De onderzoekers wijzen nog op de mogelijkheden van het religieus toerisme. De sector vertegenwoordigt op dit ogenblik al 40 procent van de buitenlandse bezoekers aan Saudi-Arabië, maar heeft volgens BMI Research nog sterke groeimogelijkheden.

Onder meer de bouw van bijkomende overnachtingsmogelijkheden, de aanleg van hogesnelheidstreinen tussen Mekka en Medina en een metronet in Mekka, kunnen ertoe leiden dat opnieuw meer pelgrims, na verscheidene jaren achteruitgang, kunnen worden ontvangen. Bovendien zal de sector profiteren van de inspanningen van de overheid om het religieus toerisme te bevorderen.”

Saudi-Arabië wil bovendien ook het seculiere toerisme promoten. Dat kan volgens BMI Research echter een bijzondere uitdaging blijken. Het land moet op dat gebied immers concurreren met andere naties uit de Golfregio.

“Landen zoals Bahrein, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten hebben op toeristisch vlak echter een belangrijke voorsprong,” merken de onderzoekers op. “De impact van het seculiere toerisme op de economie lijkt voorlopig dan ook relatief bescheiden te blijven. Dat kan op langere termijn mogelijk wel veranderen door de realisatie van een aantal megaprojecten en een versoepeling van de regelgeving.”

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.