Toerisme creëerde vorig jaar wereldwijd zeven miljoen banen

Het toerisme heeft wereldwijd een uitstekend jaar achter de rug. De sector kende een groei met 4,6 procent en creëerde in totaal zeven miljoen nieuwe banen. Dat blijkt uit een rapport van de World Travel & Tourism Council (WTTC). Op dit ogenblik biedt de sector wereldwijd werk aan 313 miljoen mensen. Daarmee heeft het toerisme een aandeel van 10 procent in de wereldwijde tewerkstelling.

Geraamd wordt dat de sector over tien jaar meer dan 400 miljoen arbeidsplaatsen zal tellen. Het aandeel in de wereldwijde tewerkstelling zal daarmee tot ruim 11 procent zijn opgelopen. De volgende tien jaar zal het toerisme volgens het rapport 25 procent van de nieuwe jobcreatie voor zijn rekening nemen.

Consumentenvertrouwen

Opgemerkt wordt dat het toerisme zich als één van de sterke pijlers van de wereldwijde economische groei blijft opwerpen. De wereldeconomie kende vorig jaar een groei van 3 procent. “Voor het zevende jaar op rij kon het toerisme dan ook een sterkere groei laten optekenen dan de wereldeconomie,” betoogt Gloria Guevara, chief executive van de World Travel & Tourism Council.

“De toeristische sector liet daarbij ook betere prestaties optekenen dan de retail en de groothandel (3,4 procent), de maakindustrie (3,2 procent), landbouw en visserij (2,6 procent) en de financiële diensten (2,5 procent).”

De sector kon het voorbije jaar profiteren van de heropleving van het consumentenvertrouwen en van het herstel van markten in Noord-Afrika en Europa die zwaar door het terrorisme waren geraakt. Opgemerkt wordt dat in Europa een groei met 4,8 procent kon worden opgetekend.

Daarbij wordt opgemerkt dat Europese luchtvaartmaatschappijen het voorbije jaar 8,1 procent meer passagiers konden vervoeren. Daarmee werd voor een de eerste keer dan één miljard reizigers geteld. Ook in Noord-Afrika kon, dankzij een herstel in onder meer Egypte en Tunesië, een groei met 22,6 procent worden gemeld.

Olieprijzen

Azië blijft volgens het rapport één van de absolute groeipijlers van de sector. In Noordoost-Azië kon een stijging met 7,4 procent worden gemeld, terwijl Zuidoost-Azië eveneens een toename met 6,7 procent kon melden. In China lopen de groeicijfers zelfs op tot 9,8 procent.

Over de volgende tien jaar zullen China en India volgens het rapport samen meer dan één derde van de totale groei van de sector voor hun rekening nemen. Ook op de wereldwijde arbeidsmarkt zal bijna de helft van alle nieuwe toeristische banen van deze twee landen afkomstig zijn.

Een opmerkelijke vaststelling het voorbije jaar was de terugval met 1,4 procent in Latijns-Amerika, te wijten aan problemen in Brazilië en Venezuela.

Er wordt wel gewaarschuwd dat de groei dit jaar wellicht een vertraging zal kennen. Daarbij wordt gewezen naar de hogere olieprijzen.

Meer