SD Worx: Tewerkstelling opnieuw op niveau van januari vorig jaar

De Belgische werknemers zitten opnieuw op het arbeidsritme dat ze voor de uitbraak van de coronacrisis kenden. Dat blijkt uit het maandelijkse tewerkstellingsrapport van het bedrijf SD Worx, aanbieder van personeelsdiensten, gebaseerd op de salarisgegevens van 70.000 bedrijven en één miljoen werknemers.

De cijfers toonden dat tijdens de maand januari op 80 procent van de werkdagen arbeidsprestaties werden geleverd. De resterende 20 procent bleef het personeel afwezig, te wijten aan ziektes, vakanties of tijdelijke werkloosheid, zoals ook tijdens de coronapandemie het geval is geweest. 

Status-quo

De cijfers vertonen tegenover de maand januari vorig jaar een status-quo. Alle tussenliggende maanden werden minder arbeidsprestaties geleverd. In april, op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, was er zelfs een terugval tot amper 60 procent.

‘In een meerderheid van de economische sectoren blijkt het normale werkritme te zijn hervat,’ aldus SD Worx. Tussen de verschillende sectoren kunnen echter sterke afwijkingen worden opgetekend.

Bij de banken en verzekeraars wordt immers een score van bijna 90 procent opgetekend. Dat was een stijging met 10 procent tegenover begin vorig jaar. De energiesector laat eveneens een hoge activiteit registreren. Ook de betonindustrie, metaalnijverheid en de supermarkten halen een hoger dan gemiddelde score.

Daarentegen werden bij de kappers en in de welnesssector slechts gedurende 6 procent van de werkdagen arbeidsprestaties geleverd. Dat was een daling met 76 procent tegenover januari vorig jaar. De sterke terugval was uiteraard te wijten aan de verplichte sluiting van de sector. De resterende activiteit bestond uit de online verkoop van producten en het onderhoud van de salons. 

Een gelijkaardig fenomeen kon in de horeca worden opgemerkt. Daar werd een score van 32,2 procent genoteerd. Dat was 76 procent lager dan in januari vorig jaar. De cafés en restaurants bleven dicht, maar velen organiseerden een afhaaldienst. De hotels mochten bovendien wel gasten blijven ontvangen.

Vakantiedagen

De cijfers van januari geven volgens SD Worx een voorzichtig positief signaal. Anderzijds moet worden vastgesteld dat nog altijd 3,8 procent van de werkdagen aan tijdelijke werkloosheid verloren gaan.

De hogere activiteit in een aantal sectoren heeft vooral met een uitstel van vakantiedagen te maken. Tijdens de maand januari werden immers 43 procent minder vakantiedagen opgenomen dan dezelfde maand vorig jaar. Vele werknemers beslissen dan ook hun vakanties uit te stellen tot een ogenblik waarop de beperkingen van de coronacrisis (grotendeels) zijn verdwenen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20