Onderwijsexpert: “Teveel hooggeschoolden op de arbeidsmarkt is een risico”

In België worden teveel studenten naar universitaire studies geleid, en dat houdt een risico in. Dat zegt onderwijsexpert Dirk Van Damme in een interview met Business AM. Hij pleit voor een andere kijk.


Beluister hier het volledige interview met Dirk Van Damme:


De essentie: Hooggeschoolden nemen steeds vaker de jobs in van laaggeschoolden, en dat kan nefast zijn voor de productiviteit. Van Damme pleit voor een herwaardering van technische beroepen en vindt dat er een mentaliteitswijziging moet komen.

  • Van Damme: “We moeten ons afvragen of we die eindeloze onderwijsexpansie van steeds meer mensen naar het hoger onderwijs wel volhouden. Er zijn risico’s verbonden aan mensen die een job hebben waarvoor ze te goed geschoold zijn. Die mensen zijn minder makkelijk te motiveren, gaan ook minder bijleren en zijn sneller uitgeblust. Er is een verdringingseffect waarbij hooggeschoolden de jobs innemen die vroeger door lager geschoolden werden verricht.”
  • “Als je de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB bekijkt, dan zitten daar nogal wat beroepen bij die je minder geschoold zou kunnen noemen. Waarvoor er minder en minder interesse is bij studenten omdat die bijna automatisch geneigd zijn om door te stromen naar het hoger onderwijs.”

Tweederangsroutes

  • “Dat zijn voornamelijk technische beroepen, maar ook beroepen in de sfeer van de professionele bacheloropleidingen. We hebben geen perfecte matching tussen wat het onderwijssysteem aflevert en wat de arbeidsmarkt vraagt”, haalt de expert aan.
  • “We komen uit een een periode met een heel steile onderwijsexpansie. Heel ons denken is op die doorstroom naar het hoger onderwijs gericht. We hebben het technisch en beroepsonderwijs daarbij geen dienst bewezen”, stelt Van Damme. “We hebben hen als tweederangsroutes bekeken voor degenen die mislukken in de ambitie naar hoger onderwijs toe. We moeten het technisch en beroepsonderwijs absoluut leren zien als volwaardige trajecten, en niet kiezen voor een perspectief van slagen of mislukken.”
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.