‘Terug naar de kust’ leidt tot hoogspanning: hele dag onduidelijkheid over tweedeverblijvers

In een ongeziene zet vraagt het Nationale Crisiscentrum, via de gouverneurs, nu plots het advies van burgemeesters over tweede eigendommen. Binnen de regering leidt het tot hoogspanning: minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wijst naar de premier, die wil dat de burgemeesters ondervraagd worden. Opvallend: intussen verklaarde Vlaams minister-president Jan Jambon dat het licht al op groen staat.

“Mag ik u vragen om op korte termijn advies te vragen van de betrokken burgemeesters over het toelaten van het verblijf in de tweede verblijfplaats waarvan men ofwel eigenaar is, ofwel huurder voor een duur van minstens één jaar, met uitsluiting van mobiele tweede verblijfplaatsen die nog niet geïnstalleerd zijn op een vaste standplaats en dit met het oog op een eventuele aanpassing in die zin van het Ministerieel Besluit.”

Met die vraag richt het Nationaal Crisiscentrum zich plots tot de gouverneurs. Die moeten de vragen doorspelen naar de burgemeesters zoals die van de kust. “Mag ik u vragen van de adviezen te bundelen en, per provincie, over te maken via mail”, zo vraagt het Crisiscentrum.

Het is de zoveelste zet in een politiek spelletje schuif-de-verantwoordelijkheid-door, dat onwaarschijnlijk begint te worden. “We staan enkele uren voor een verlengd weekend. Met bijvoorbeeld ook campings die nu niet weten of langdurig huurders van stacaravans straks aan hun deur staan of níet. Bijzonder opnieuw”, zo klinkt het bij lokale besturen aan de kust.

Maar de federale regering staat onder hoogspanning over het idee om tweedeverblijvers terug het recht te geven naar hun eigendom te gaan. Dat hangt al dagen in de lucht. Onder meer N-VA, sp.a én CD&V drongen erop aan, gisteren kondigde premier Sophie Wilmès (MR) ook aan dat het zou gebeuren.

Tot plots vandaag bleek dat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dwars lag. Tenminste, dat is wat bij meerdere bronnen in de regering te horen was. Maar daar kaatsten ze expliciet de bal terug: “Het is het kabinet van de premier die heeft gevraagd om de gouverneurs te bevragen. Dat komt niet van bij ons”, zo reageert de woordvoerder van De Crem.  Hoe dan ook: de erg voorzichtige regering wil, op vraag van de premier, nog eens via de gouverneurs aftoetsen. Dat leidt tot interne spanning. “Het was toch CD&V-voorzitter Joachim Coens die de Kust wou heropenen? Dat hij dan maar eens toont wie de baas is”, zo is bij de liberalen te horen. “Niet correct, het komt van bij de premier”, zo schiet het kabinet van De Crem terug.

Bovendien is er juridische drukverschillende bewoners verenigden zich in een rechtszaak, waarbij ze de staat dagvaardden. Dat het besluit dat de tweedeverblijvers thuis moet houden, juridisch drijfzand is, maakte de zaak niet makkelijker voor de regering: de definitie van ’thuis’ blijven is daarin niet verengd tot een ‘domicilie’. Een 450-tal eigenaars verenigden zich in een rechtzaak en viseren ondertussen De Crem.

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé, van CD&V-signatuur, verzette zich vandaag nog heftig tegen een terugkeer: “Het gaat potentieel om 200.000 mensen die naar de kust kunnen komen. Hoe gaan we de social distancing handhaven?”, stelde hij, om er de “hoop” aan toe te voegen dat de regering “toch zeker niet meteen” het verbod zou opheffen. 

Opvallend is dat op een Overlegcomité tussen de verschillende regeringen eerder deze week de zaak al besproken was, en er een akkoord over het opheffen van het verbod was. Dat stelt Jan Jambon (N-VA), de Vlaamse minister-president, vandaag in het Vlaams Parlement.
Jambon verklaarde ook dat er een elektronische bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad was vanmorgen en volgens Jambon er unanimiteit was over het dossier ‘Normaal zou daarover vandaag een ministerieel besluit moeten komen en ook een aanpassing van de Frequently Asked Questions (FAQ). Dat is tot op heden niet gebeurd. Dat is een beetje verwonderlijk’, zo becommentarieerde Jambon in het Parlement.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20