Sven Gatz pleit voor gebruik van Engels aan Brusselse loketten: “Een pragmatische aanpak”

Brussel wil Engels als derde taal invoeren bij loketten en administratie, naast het Nederlands en het Frans. De taalwet blijft zoals het is, maar het stadsbestuur hoopt om het gebruik van het Engels te regulariseren. Minister voor Financiën en Begroting in Brussel Sven Gatz (Open Vld) legt aan Business AM uit waar de regering naartoe wil.


Beluister hier het volledige interview met Sven Gatz:


De essentie: Gatz wil niet dat het Engels de twee landstalen verdringt, maar pleit voor een pragmatische aanpak. Er is ook nog wat werk aan de winkel naar opleiding toe. Hij noemt New York als voorbeeld.

Gatz legt uit: “Als je in Brussel de metro neemt, zal je wel gehoord hebben dat er al een hele poos de drie talen (Nederlands, Frans en Engels, red.) gebruikt worden. Op die manier moet je het zien. Het is een pragmatische gastvrijheid die we ten toon spreiden. Daarnaast leren mensen die hier langer blijven daarna Nederlands of Frans. Dus het is een evolutie, een stap naar de internationalisering van Brussel.”

“We willen niet dat het Engels het Nederlands of Frans verdringt, er is altijd een bepaald risico. Maar op dit ogenblik zie je dat het Nederlands het goed doet in Brussel. Niet overal, of op elk moment of in elk gemeentehuis“, geeft Gatz toe. “Toch zijn er nog nooit zoveel mensen geweest die in het volwassenenonderwijs Nederlandse les gevolgd hebben. En er zijn nog nooit zoveel kinderen ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.”

Negen contacttalen

“We moeten kijken hoe elke gemeente enkele mensen kan opleiden om in goed Engels mensen wegwijs te maken. We mogen ons vooral niet te veel verliezen in een bepaalde opleiding Engels die zo goed is, dat het een universitaire opleiding is. Ik wil daarmee de lat niet bewust laag leggen, ik wil vooral pragmatisch zijn. Het gebeurt al in de feiten en men zou het kunnen aanmoedigen.”

“Brussel is kosmopolitischer en heeft meer verschillende nationaliteiten dan New York. Maar in New York heeft men negen contacttalen. Men kan daar dus bepaalde informatie krijgen in het Chinees of het Russisch of het Spaans. Maar als men dan verdere info wil, zal men toch naar het Engels moeten overschakelen. Ik denk dat er (in Brussel, red.) een manier gevonden kan worden om dit in goede banen te leiden”, beluit Gatz.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.