Stemrecht voor jongeren bij verkiezingen voor gemeentes en provincies: “Heel wat jongeren zijn geïnteresseerd”

De politieke partij Vooruit wil het stemrecht vanaf zestien jaar invoeren bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Vlaams parlementslid Kurt De Loor die het wetsvoorstel indiende, geeft aan Business AM meer toelichting daarover.


Beluister hier het volledige fragment:


De essentie: Volgens het wetsvoorstel mogen jongeren vanaf zestien jaar stemmen bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2024.

  • “We spreken over stemrecht, omdat er sowieso vanaf volgend jaar geen stemplicht meer geldt voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Vandaar dat wij ook voorstellen om die leeftijd te verlagen naar zestien jaar omdat politiek toch een grote impact heeft op het leven van jongeren”, steekt De Loor van wal.
  • “Of het nu gaat over vrije tijd of de school, alles waar ze mee te maken krijgen, wordt beslist door de politiek”, gaat hij verder. “Bovendien wijst onderzoek uit dat hun engagement en enthousiasme in de wereld rondom hen en in de politiek wordt aangewakkerd. Dat dit hun betrokkenheid bij de maatschappij verhoogt. Dat dat zijn allemaal positieve zaken, die motiveren waarom we het best invoeren.”

Groei extremistische partijen?

De vrees bestaat echter dat de jongeren die politiek geëngageerd zijn, te veel gekleurd zijn door de extreemlinkse en -rechtse zijdes. Sommigen verwachten dat dit voor de centrumpartijen nadelig zou zijn.

  • “Daar ben ik niet van overtuigd. We hebben in het verleden in het parlement al hoorzittingen gehad met jongeren en politieke jongerenorganisaties en daaruit blijkt wel dat heel wat jongeren geïnteresseerd zijn en niet die extremen gaan opzoeken”, riposteert De Loor.
  • “Ik denk dat het net ook een argument kan zijn om dat toch in te voeren, omdat toch uit onderzoek blijkt dat dit engagement, betrokkenheid en politieke interesse verhoogt. Wie begaan is met politiek verdient ook om die stem uit te kunnen brengen.”

Voldoende politieke inzicht?

Kiezen voor een partij en goed wikken en wegen wat de consequenties van een stem kunnen zijn, daarover bestaat ook enige twijfel of jongeren hierover wel voldoende zouden nadenken.

  • “Dat klopt, maar ik denk dat dat evengoed opgaat voor volwassenen, voor 18-plussers. Wat zijn de gevolgen van een stem voor partij X of Partij Y. Het is net die kritische geest die we willen aanwakkeren zodanig dat ze heel doordacht gaan stemmen.”
  • “Wat blijkt, in landen waar het wel wordt ingevoerd, blijkt dat die kritische geest en politieke interesse net vergroot door hen op jongere leeftijd mee te confronteren. Het is een argument om het net wel te doen”, vindt De Loor.

De Loor benadrukt dat dit geen wetsvoorstel is om extra stemmen te winnen. De partij wil sowieso veel stemmen binnenhalen en het is een standpunt dat al lang in de partij leeft. “Daarom willen we dit nu weer op tafel leggen”, legt De Loor uit.

  • Liefst trekt hij dit ook door naar de nationale en regionale verkiezingen. “Voor Europa kan het wel vanaf volgend jaar al”, vertelt hij. “Daar heeft de federale regering al voor gezorgd.”

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.