Een demografische tijdbom: in Spanje ontwikkelt zich een ‘Japans scenario’

Spanje staat voor een gelijkaardige demografische tijdbom als Japan. Dat blijkt uit een recent rapport van de OESO. Beide landen hebben een hoge levensverwachting en een laag geboortecijfer.

Japan evolueert naar het door demograaf Nick Eberstadt in 2012 geschetste ’type van maatschappij dat we enkel kennen uit science-fictionfilms”. Spanje gaat dezelfde kant op.

Uit het rapport blijkt dat Spanje in 2050 voor elke honderd inwoners in de leeftijdscategorie tussen 20 en 65 jaar er 77,5 mensen zullen zijn die de 65 voorbij zijn. Enkel in Japan is het aantal 65-plussers met 77,8 per 100 in 2050 nog superieur.

OESO: Pensions at a glance

Uit de studie Pension at a glance blijkt vooral de situatie in Zuid-Europa bedenkelijk. Naast Spanje, zitten ook Portugal (73,2 per 100), Griekenland (73,4) en Italië (72,4) in een ‘Japanse situatie’. Ter vergelijking: België scoort met 51 onder het OESO-gemiddelde van 53,2 en onder het EU28-gemiddelde van 55,9. Ook in 2075 blijft de Belgische afhankelijkheidsratio (aantal gepensioneerden tegenover aantal werkenden) met 54 redelijk stabiel.

Aan de andere kant van het spectrum staan Mexico en Turkije, die in 2050 respectievelijk 32 en 36 vijfenzestigplussers voor elke 100 mensen in de categorie 20 tot 65 zullen tellen, een cijfer vergelijkbaar met dat van ons land vandaag (37).

Zuid-Korea: op 125 jaar van jongste naar oudste bevolking ter wereld

Absolute recordhouder wordt Zuid-Korea. De afhankelijkheidsratio zal daar in 2075 op 79 liggen, vergeleken met 6 in 1950. Dat land heeft vandaag nog de op drie na jongste bevolking van alle OESO-landen, maar wordt op iets minder dan 6 decennia straks het land met de oudste bevolking.

Spanje telt vandaag 30 vijfenzestigplussers voor elke 100 mensen in de categorie 20 tot 65. De komende 3 decennia komen er daar dus 47 per 100 bij. Enkel een massale import van immigranten of een spectaculair stijgend geboortecijfer kunnen dat tij nog keren, maar beide lijken in de huidige globale context onwaarschijnlijk.