Snelheidsbeperking op Duitse autosnelwegen opnieuw afgewezen

Een introductie van een snelheidsbeperking op zijn autosnelwegen zou Duitsland toelaten om de uitstoot van koolstofdioxide in sterkere mate terug te dringen dan tot nu toe werd verondersteld. Dat blijkt uit een studie van het Umweltbundesamt (UBA), het Duitse federale milieubureau. Deze conclusies zouden op de Duitse regering een grotere druk kunnen uitoefenen om een algemene snelheidsbeperking in te voeren. Maar voorlopig lijkt dat geen optie.

Waarom is dit belangrijk?

De algemene snelheidsbeperking op de Duitse autosnelwegen is politiek een bijzonder gevoelige kwestie. Milieugroepen vragen de invoering van een maximumsnelheid, zodat de uitstoot van broeikasgassen zou worden verminderd. Maar die pogingen botsen vanuit verschillende hoeken op grote weerstand.

Klimaatambities: Op de Duitse autosnelwegen gelden momenteel geen snelheidsbeperkingen, maar de ingreep zou het land volgens de studie gemakkelijker toelaten zijn klimaatambities te realiseren.

 • Een introductie van een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur zou volgens de studie van het Umweltbundesamt de totale uitstoot van koolstofdioxide met ongeveer 6,7 miljoen ton per jaar kunnen verminderen.
  • In eerdere studie, waarbij een andere methodologie was gehanteerd, was nog van een besparing met 2,6 miljoen ton gewag gemaakt.
 • Duitsland wil tegen het midden van de jaren veertig klimaatneutraal zijn. De resultaten van de studie zetten dan ook een grotere druk op het Duitse ministerie van verkeer om de uitstoot van koolstofdioxide sterker af te bouwen.
  • Het transport is de sector die zijn uitstoot tot nu toe het minst sterk vermindert. Om zijn doelstellingen voor de uitstootreductie van vorig jaar te halen, had het Duitse transport niet meer dan 138,7 miljoen ton koolstofdioxide mogen uitstoten.
  • Het Umweltbundesamt zal in maart bekendmaken of die doelstellingen zijn gehaald, maar had eerder eerder al te kennen gegeven geen aanwijzingen te hebben gevonden dat de sector in die ambities zou zijn geslaagd.

Veiligheid en overlast: Twee jaar geleden had het Duitse transport nog een uitstoot van 148 miljoen ton koolstofdioxide gemeld.

 • Daarmee werden de doelstellingen die Duitsland dat jaar voor de uitstoot van het vervoer had vooropgesteld, met ongeveer 3 miljoen ton overschreden.
  • Het ministerie van Transport zegt echter dat zijn programma de volgende jaren de uitstoot met ongeveer 13 miljoen ton zal reduceren. Dat zou voldoende moeten zijn om het tekort van twee jaar geleden te compenseren.
 • Tevens waarschuwde het ministerie dat de invoering van een algemene snelheidsbeperking uiteindelijk aanzienlijke delen van het autoverkeer van de snelwegen naar secundaire routes zou doen verschuiven.
  • Dat zou volgens het ministerie leiden tot een toename van de flles, waarbij ook gevreesd zou moeten worden voor een stijging van het aantal ongevallen in stedelijke gebieden en landelijke regio’s.
  • Bovendien zouden lokale gemeenschappen ook met een grotere geluidsoverlast en milieuverontreiniging worden geconfronteerd.
  • “Het is bewezen dat op de autosnelwegen de grootste verkeersdoorstroming wordt gerealiseerd”, merken woordvoerders van het Duitse ministerie van Verkeer op. “Datzelfde geldt ook voor de verkeersveiligheid.”

Grondwettelijk Hof: Binnen de Duitse regering stelt vooral de Freie Demokratische Partei (FDP), waartoe ook minister Wissing behoort, zich tegen de invoering van een snelheidsbeperking op.

 • Recent had ook het Bundesverfassungsgericht al negatief gereageerd op een poging van een aantal groeperingen om een algemene snelheidsbeperking op Duitse snelwegen af te dwingen.
 • Daarbij was aangevoerd dat de Duitse overheid de grondwettelijke rechten van de burgers op een gezond leefmilieu had geschonden door te weigeren een algemene snelheidsbeperking in te voeren.
 • Maar volgens het Bundesverfassungsgericht hebben de klagers niet kunnen aantonen dat hun burgerlijke vrijheden waren aangetast.

(lb)

Meer