Sluier komt niet van God

Waarom legt de islam de last van zedigheid bij de vrouw?

Die vraag stelt zich de Pakistaanse auteur Nikhat Sattar in het magazine Dawn. In vele moslimstaten – delen van Pakistan inbegrepen – worden vrouwen verplicht om ‘de meest gruwelijke, op een kooi lijkende kleding’ aan te trekken opdat ze mannen niet in verleiding zouden brengen. Maar in de Koran worden ‘zedigheid en bescheidenheid’ vermeld als basisvereisten voor zowel man als vrouw.

Als mannen zo graag voor morele politie spelen, moeten ze misschien beginnen met op zichzelf te passen

De Koran geeft die opdracht zelfs eerst aan de man en draagt hen op niet naar vrouwen te staren of ze lastig te vallen en hun blik af te wenden. Slechts in latere verzen wordt ook vrouwen opgedragen zich zedig te gedragen. En nergens vraagt God de mannen om wetten te doen gelden die vrouwen tot zedigheid verplichten of hen op welke manier dan ook beperken. Integendeel, elke persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen.

In een specifieke passage wordt beschreven hoe een mooie vrouw zich tot de profeet Mohammed richt met een klacht. Terwijl een andere man naar haar staart, wendt de profeet zijn blik af. Hij vraagt de vrouw op geen enkel ogenblik haar gelaat met een sluier te bedekken

Het is niet de islam die de schuld moet worden gegeven voor de repressie tegenover vrouwen. Het zijn de patriarchale gewoontes binnen bepaalde islamitische culturen. 

Wordt het niet hoog tijd dat de focus voor de maatschappelijke ontwikkeling en de opleiding moraal bij  jongens en mannen wordt gelegd? Als mannen zo graag voor morele politie spelen, moeten ze misschien beginnen met op zichzelf te passen.

Geen enkele vrouw wordt geboren met als doel haar hoofd of gezicht te verstoppen 

Een gelijkaardig punt dat eerder al door de arabiste Katrien Spruyt werd gemaakt:

“De islamitische sluier is een lokaal gebruik, en geen universele norm. Geen volk ter wereld vindt uit zichzelf dat een vrouw zedelijke (of andere) normen schendt door geen sluier te dragen. Het enige universele aan de islamitische sluier (of ergere vormen zoals de boerka) is de afkeer ervan, zowel bij mannen als vrouwen die het spontaan als tegennatuurlijk ervaren. Geen enkele vrouw wordt geboren met als doel haar hoofd of gezicht te verstoppen voor anderen.

Daarnaast is de sluier een instrument van de dictatuur van de islam(itische man), wat de hoofdreden is voor het bestaan ervan in de moslimwereld. De natuurlijke toestand van de mens is echter vrijheid, niet de tirannie van derden. Daarom, wegens het tegennatuurlijke, en het gebrek aan vrijheid, moet de islamitische sluier bestreden worden. In elke cultuur ontstaan als vanzelf onaangepaste elementen, maar via het natuurrechtelijk denken drinkt men van een universele bron om deze te bestrijden.”


© Sebastian Farmborough

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20