Toen de Egyptische president nog spotte met het dragen van de sluier (Must See VIDEO…)

Op YouTube is een filmopname opgedoken waarop te zien is hoe de Egyptische kolonel Gamal Abdel NASSER, die president van zijn land was van 1952 tot bij zijn overlijden in 1970, in een toespraak vertelt hoe hij van de leider van de Moslimbroederschap  het verzoek kreeg om Egyptische vrouwen te verplichten de sluier te dragen. 

Nasser was de tweede president van Egypte en wordt gezien als een van de belangrijkste Arabische leiders in de geschiedenis.

De toespraak verloopt ongeveer als volgt:

‘In 1953 wilden we echt met de Moslimbroeders samenwerken, opdat ze redelijker zouden worden. Ik heb dan hun leider ontmoet. We zijn gaan zitten en hij heeft zijn eisen bekendgemaakt. Wat hij zei?

Hij is begonnen met zeggen dat ik de sluier in Egypte moest verplichten. ‘Je moet vragen dat elke vrouw die op straat komt een sluier draagt’ (Nasser maakt een handgebaar als wil ie zeggen… Ja, wat moeten we met die lui?’ Op de achtergrond barst het publiek in lachen uit; een man roept ‘Dat ie d’r zelf een draagt!’ Nog meer gelach…)

Nasser vervolgt:

‘Ik heb hem geantwoord: ‘Als ik dat doe gaan we terug naar het tijdperk van Al-Hakim bi-Amr Allah (XIe eeuw, nvdr.), toen de religie baas was en die vrouwen verbood op straat te komen vooraleer de avond gevallen was (gelach op de achtergrond). Voor mij moet iedereen de vrije keuze hebben.’

Hij heeft me geantwoord: ‘Jij bent de gouverneur, jij moet beslissen.’

‘Ik heb hem gezegd: ‘Meneer, uw dochter studeert geneeskunde aan de faculteit, ze draagt geen sluier. (Gelach op de achtergrond, oorverdovend applaus). Als u er niet in slaagt uw eigen dochter te verplichten de sluier te dragen, hoe moet ik dan 10 miljoen Egyptische vrouwen dat verplichten. (Het publiek komt niet meer bij… applaus alom)’