Seoel stapt over op de 52-urenweek

Zuid-Korea heeft de maximale werkweek van achtenzestig uur tot tweeënvijftig uur teruggebracht. De wetgeving kreeg een overweldigende steun in het Zuid-Koreaanse parlement, dat het aantal werkuren van de gemiddelde Zuid-Koreaanse arbeidskracht wil terugdringen. De maatregel vormt een belangrijk keerpunt voor de Zuid-Koreaanse economie, die een groot deel van zijn rijkdom aan een hoge productiviteit heeft te danken.

Bij de nagenoeg veertig lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling kunnen slechts twee naties worden opgemerkt waar meer arbeid wordt gepresteerd dan in Zuid-Korea.

Mexico

De voorbije jaren presteerde een gemiddelde Zuid-Koreaanse werknemer ongeveer 2.024 uren arbeid per jaar. Dat betekent een gemiddelde werkweek van ongeveer 38,9 uur. Op de eerste plaats staat Mexico met 2.257 uren, gevolgd door Costa Rica met 2.179 uren. Aan het andere einde van het spectrum staat Duitsland met 1.356 uur, voorafgegaan door Denemarken met 1.048 uur.

“Het zal interessant zijn te zien hoe Zuid-Korea de nieuwe wet zal afdwingen,” zegt Ellen Kossek, professor management aan de Purdue University. “Er kan echtere ongetwijfeld gewag gemaakt worden van een stap in de goede richting. De Zuid-Koreaanse autoriteiten maken zich immers zorgen over de volksgezondheid en de dalende vruchtbaarheidscijfers.”

De nieuwe wet geldt in eerste instantie voor ondernemingen met meer dan driehonderd werknemers. Kleinere bedrijven krijgen voor de introductie van de nieuwe maatregel uitstel tot begin volgend decennium. Als ondersteuning wordt onder meer in Seoul City Hall de verlichting op vrijdagavond uitgeschakeld.

Vergrijzing

“Zuid-Korea kende na de tweede wereldoorlog een indrukwekkende economische groei, dankzij factoren zoals een hogere opleiding en de toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt, maar ook door de lange werkuren die werden gepresteerd,” benadrukt professor Kossek.

“Het wordt dan ook mogelijk een grote uitdaging om dat economisch wonder verder te zetten zonder lange werkdagen of vervangende geboortecijfers. In Zuid-Korea hebben vrouwen nog gemiddeld 1,2 kinderen. Dat is één van de laagste geboortecijfers van de hele wereld. Bovendien kent het land een bijzonder sterke vergrijzing.”

“Studies hebben hebben echter aangetoond dat een arbeidsduur boven een bepaalde grens negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben,” zegt Jeffrey Pfeffer, hoogleraar organisatiegedrag aan de Stanford University. “Bovendien zou overwerk ook met een verlies aan productiviteit gepaard gaan.”

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In maakt dan ook gewag van het recht van de natie op rust. Centraal in de traditie van lange werktijden staat de zware groepsdruk, waardoor vele Zuid-Koreanen zich verplicht voelen om aan hun bureau te blijven tot hun meerderen zijn vertrokken. De nieuwe werkweek duurt veertig uur, aangevuld met mogelijk twaalf uur overwerk.

Sommige werknemers verzetten zich tegen de nieuwe maatregelen. “Ik heb liever een leven zonder schulden dan een leven met vrije avonden,” aldus een criticus.

Volgens officiële ramingen zou één op negen werknemers door de nieuwe maatregel met een verlaging van zijn inkomen rekening moeten houden. Volgens andere cijfers zal de ingreep tot de creatie van minstens 130.000 bijkomende banen leiden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20