Saoedische werknemers vrezen voor verhoging pensioenleeftijd

Terwijl werknemers in vele landen uitzicht op een ingekorte loopbaan krijgen, dreigen hun collega’s in Saoedi-Arabië mogelijk met een grotere werklast rekening te zullen moeten houden. De Saoedische regering koestert immers plannen om de pensioenleeftijd te verhogen. Dat hebben een aantal bronnen bij de Saoedische overheid bevestigd. Een definitieve beslissing over de maatregel is echter nog niet genomen.

Die ingreep zou het land moeten toelaten om de tekorten in het nationale pensioenfonds te verkleinen. Het fonds wordt momenteel geconfronteerd met een tekort van 213 miljard dollar. Saoedische werknemers zouden niet alleen langer moeten werken, maar zullen aan het pensioenfonds mogelijk ook hogere bedragen moeten afbetalen.

Onhoudbaar

Saoedische functionarissen hebben gewaarschuwd dat het huidige pensioensysteem onhoudbaar is. Een langere levensduur van de bevolking heeft over de hele wereld pensioenfondsen onder grotere druk gezet, maar Saoedi-Arabië wordt toch met een speciale situatie geconfronteerd. In het Arabische koninkrijk duurt een professionele carrière immers vaak veel korter dan in de rest van de wereld.

De Saoedische bevolking heeft een gemiddelde levensverwachting van 75 jaar en gaat officieel op zestigjarige leeftijd met pensioen, maar in werkelijkheid verdwijnen veel werknemers beduidend vroeger uit de arbeidsmarkt. Ongeveer een derde van de Saoedische arbeidsbevolking gaat met vervroegd pensioen.

In de privésector vertrekken vele werknemers al na vijfentwintig jaar. Ambtenaren houden het vaak zelfs al na twintig jaar voor bekeken. In de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) gaan mannen gemiddeld daarentegen op 64,3 jaar met pensioen. Bij vrouwen wordt daar een gemiddelde pensioenleeftijd van 63,5 procent opgetekend.

Gevreesd moet echter worden dat een verlenging van de loopbaan op zware protesten bij de Saoedische arbeidspopulatie zal botsen. Vele Saoedi’s rekenen immers op voordelen die de staat hen door de inkomsten uit de oliewinning kan aanreiken. Onder meer kunnen ze rekenen op goedkope benzine en elektriciteit, toegang tot een brede reeks overheidsbanen en beurzen om hun kinderen aan de universiteit te laten studeren.

Belastingen

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft echter al een aantal van die voordelen teniet gedaan. Die ingreep kadert in de plannen van Salman om de economie van zijn land minder afhankelijk te maken van de inkomsten uit de oliewinning.

Hij moet bovendien een oplossing vinden voor het nationale begrotingstekort, een gevolg van de lage prijzen op de internationale oliemarkt. De kroonprins heeft onder meer de subsidies voor allerlei diensten verlaagd en besliste anderzijds tot de invoering van belastingen. Daarnaast uitte Salman ook kritiek op de overbemande en inefficiënte publieke sector van zijn land.

Door de ingrepen van de kroonprins dreigen vele Saoedi’s met lage inkomens in problemen te komen. De uitbraak van de coronapandemie heeft de Saoedische overheidsfinanciën nog meer onder druk geplaatst, waardoor de transformatie van de economie van land nog versneld wordt doorgedrukt.

De Gosi, de Saoedische dienst voor sociale zekerheid, waarschuwt dat de vervroegde uittreding zijn reserves compleet dreigt uit te putten. Momenteel dragen Saoedische werknemers 9 procent van hun salaris aan de Gosi af.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20