Samen een gezamenlijke rekening openen

http://www.moneycrashers.com/joint-bank-account-merging-finances-marriage/

 

Het opstellen, beheren en op orde houden van een begroting ten behoeve van je huishoud vereist in de regel behoorlijk wat tijd en mentale inspanning, zelfs als je alleen woont en je persoonlijke smaak niet buitensporig duur is. Je dient immers rekening te houden met je maandelijkse huur of hypotheeklasten, verzekeringspremies en de stand van zaken op je kredietkaartrekening. Daarnaast is het van essentieel belang om je voorraadkast goed met boodschappen gevuld te houden en moet je er ook nog eens voor zorgen dat je genoeg geld overhoudt om een buffer aan te leggen, of in stand te houden, voor noodgevallen of om te sparen voor een doel ergens in de toekomst.

 

Gezamenlijke rekeningen openen

Natuurlijk zal deze situatie er niet eenvoudiger op worden als je met iemand samen gaat wonen. Ieder stel heeft dan ook een eigen uniek pakket aan financiële prioriteiten, of het nu gaat om een verpletterende studentschuld die één partner nog af dient te lossen, of de kosten die komen kijken bij de dure smaak van de ander. Om het geheel een stuk eenvoudiger te maken en de transparantie van de begroting te vergroten zullen veel stellen, ongeacht of zij samenwonend of getrouwd zijn, ervoor kiezen om hun financiën samen te voegen en één of meerdere gezamenlijke bankrekeningen te openen.

 

Door samen een gezamenlijke rekening te openen, zul je echter te maken krijgen met een aantal belangrijke nadelen, die in bepaalde gevallen zelfs een averechts effect kunnen hebben. Hieronder hebben we een aantal voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet zodat je zelf kunt bepalen of het zinvol is om een gezamenlijk rekening te openen zonder je financiële lot, end at van je partner, te tarten. Verder hebben we een aantal alternatieven gevonden voor een (bijna) volledige samensmelting van jullie geldzaken.

 

Voordelen van de samenvoeging van geldzaken

*          Eenvoudiger samen sparen voor de lange termijn

De meeste koppels die erin toestemmen om al hun geldzaken samen te voegen, kunnen ook samen de controle houden over de betaalrekeningen en spaarrekeningen. Een bankrekening wordt in de regel gebruikt voor de storting van het inkomen, het betalen van telkens terugkerende rekeningen en het uitvoeren van alledaagse betalingen. Een spaarrekening daarentegen is bedoeld voor financiële doelen op de langere termijn, zoals de renovatie van je woning of een vakantie, maar kan eveneens dienen als een reserve in geval van financiële nood op het moment dat er niet op een andere wijze een buffer voor dit doel is gecreëerd.

 

Het hebben van een spaarrekening alleen voor doelen ergens in de toekomst zal de kans een stuk groter maken dat ook je partner zijn, of haar, aandeel zal leveren voor de gekozen financiële doelen voor later. Als je allebei ongeveer hetzelfde inkomen hebt per maand, dan kunnen jullie een gelijk bedrag afspreken dat op deze spaarrekening zal worden gestort. Als één partner echter veel meer verdient dan de andere, dan kan elk van hen maandelijks een gelijk percentage sparen.

 

Het spaargeld kan op den duur gebruikt worden voor zowel gezamenlijke doelen, zoals een vakantie naar een bestemming die jullie beide hebben gekozen, of voor persoonlijke uitgaven, zoals dagje uit met vrienden of vriendinnen of een nieuwe fiets om mee naar je werk te gaan. In elk geval is het van essentieel belang dat je het gemeenschappelijk gebruik van het gespaarde geld altijd in goed overleg uit wordt gegeven. Wanneer je het voor een persoonlijk doel wilt gebruiken, zul je absoluut zeker moeten zijn dat je partner het hier mee eens is en dat zijn, of haar, persoonlijk doel niet op voorhand al op een zijspoor geschoven wordt.

 

*          Eenvoudiger een begroting maken en geld uitgaven

Het samenvoegen van alle geldzaken in je huishouden zal het maken van een begroting en het uitgeven van geld, binnen de grenzen van deze begroting, een stuk makkelijker maken. Op het moment dat er een rekening wordt ontvangen, zal het totale gezinsinkomen deze opvangen en ook de volledige alledaagse- en de vaste kosten dragen. Bovendien zal de kans een stuk kleiner worden dat je een rekening over het hoofd ziet en deze dus vergeet om op tijd te betalen.

 

Aangezien het gemiddelde saldo van een gezamenlijke rekening in de regel wat hoger ligt, dan die van twee aparte rekeningen, zullen ook afgekeurde betalingen waarschijnlijk minder vaak voorkomen. Tevens is het makkelijker om veranderingen in vaste lasten eerder op te merken, zoals een ongewoon hoge rekening voor elektriciteit of een telefoonabonnement.

 

*          Meer transparantie bij grotere uitgaven

Samengevoegde geldzaken zijn zeker meer transparant te noemen dan de financiën van twee afzonderlijke partners. Door de samenvoeging van rekeningen zal het namelijk een stuk moeilijker zijn om uitspattingen en impulsieve aankopen niet onder ogen te zien of te verbergen. Dit geldt in het bijzonder nu het online bankieren hand over hand toeneemt omdat het openbaren van buitensporige uitgaven net zo simpel als het inloggen op je persoonlijke account op de website van de bank.

 

*          Meer financieel comfort

Terwijl het beschikken over financiële kennis absoluut als een deugd kan worden gezien, kan absoluut niet worden ontkend dat sommige mensen gewoon minder vertrouwd zijn met de talloze begrippen die in de financiële wereld worden gebruikt. De meeste termen zijn zelfs helemaal niet zo eenvoudig als het gaat om het actief beheren van een begroting en geldzaken. Partners die hun persoonlijke financiën niet goed weten te hanteren of gewoon niet het gevoel hebben om deze klus tot een goed einde te brengen, kunnen met een gerust hart de teugels uit handen geven aan de ander. In dit geval zal het samenvoegen van geldzaken binnen een huishouden en het hebben van een partner die vertrouwd is met het beheer van een begroting en andere geldzaken een prima oplossing zijn.

 

In deze situatie zal de partner, die minder goed is onderlegd op financieel gebied, toch een aantal kleine verantwoordelijkheden op financieel gebied moeten krijgen. Op die manier kan hij, of zij, zich bewust zijn, en uiteraard ook blijven, van wat de gezamenlijke rekeningen. Hierbij kun je onder andere denken aan zaken zoals: pensioen-, spaar- en aandelenrekeningen. Op het moment dat er onverhoopt iets zou gebeuren met de financieel onderlegde partner, of er een echtscheiding op hun pad komt, zal deze informatie immers essentieel zijn voor een soepele overgang van de verantwoordelijkheden.

 

*          Gelegenheid om te leren en ruimte voor persoonlijke groei

Hoewel in het begin van de samenvoeging van de gezamenlijke financiën vaak op de schouders van de partner met de meeste kennis op dit gebied zal rusten, zal de andere partner ook de kans moeten krijgen om zaken bij te leren. Op die manier kan hij, of zij, immers ook snel meer controle krijgen ten aanzien van de begroting en de uitgaven binnen het huishouden. Hoe meer de partner met verstand van financiële zaken de ander kan leren over de werkwijze van de bank, het betalen van rekeningen, gespecificeerde lasten op rekeningen van allerlei bedrijven en besparing van geld door bijvoorbeeld deel te nemen aan kortings- of voordeelacties, hoe beter het evenwicht tussen beide partners ten aanzien van gezamenlijke geldzaken zal worden.

 

Het wegnemen van onduidelijkheden over de geldzaken binnen een huishouden, en het laten zien hoe bepaalde processen in hun werk gaan, zal vrijwel zeker het gemak en de bekwaamheid van beide partners stimuleren. Na verloop van tijd kan het maken en op orde houden van een begroting en het beheer van geld zelfs als een stuk aangenamer worden ervaren.

 

Nadelen van de samenvoeging van geldzaken

*          Mogelijk lijden van financieel verlies en kredietschade

Een, wellicht meest dramatische, keerzijde van het samenvoegen van de gezamenlijke geldzaken is dat één partner mogelijk  niet verantwoordelijke of niet verstandig om weet te gaan met geldzaken. Als gevolg hiervan kan er dan ook eenvoudig financieel verlies of kredietschade ontstaan. Partners die grote aankopen doen, zonder eerst overleg te plegen met hun wederhelft kan een gezamenlijke bankrekening te gronde richten. Verder kan dit gedrag een gezamenlijke kredietkaartrekening maximaal belasten, zelfs als de meer verantwoordelijke partner de financiën nauwlettend in de gaten houdt. Op het moment de relatie op de klippen loopt, zal de kans op onverstandige, impuls aankopen wellicht nog verder toe zullen nemen.

 

Partners die gedeelde rekeningen gebruiken als onderpand voor één of meerdere persoonlijke leningen, of andere financiële verplichtingen, lopen het risico op het lijden van financieel verlies en kredietschade. Aangezien het onderpand als gezamenlijk wordt beschouwd, zal dat een negatieve invloed hebben op de kredietwaardigheid van de partner die wel verantwoord met geld om is gegaan. Deze problemen kunnen zich nog lange tijd, nadat de relatie is beëindigd, aanwezig blijven en invloed hebben op het leven van alledag.

 

*          Beperkte samenwerking in een financieel ongelijke relatie

Als jij en je partner een redelijk vergelijkbaar inkomen hebben, dan zal het beheer van de gezamenlijk financiën waarschijnlijk niet al te veel problemen met zich meebrengen. Aangezien beide partners elk een ongeveer gelijk deel van het gezinsinkomen bijdragen, delen ze dus in principe de kosten, die het runnen van een huishouden met zich meebrengt, in gelijke mate.

 

Het kan wellicht wat minder gemakkelijk worden op het moment dat de ene partner meer verdient dan de ander. In een financieel ongelijke relatie, kunnen er bijvoorbeeld spanningen ontstaan na verloop van tijd die soms zelfs zo heftig zijn dat de relatie op de klippen loopt. Verder kan het gebeuren dat de situatie je boven het hoofd groeit. Of deze problemen zich daadwerkelijk voor gaan doen, zal sterk afhangen van de persoonlijkheden van beide partners en hun kijk op de verantwoordelijkheden die gezamenlijke geldzaken tot gevolg hebben.

 

Indien de partner met het hogere inkomen echt geen problemen heeft met het feit dat de ander lagere verdiensten heeft (of helemaal niet werkzaam is) en dus minder bijdraagt ​​aan de het gezinsinkomen, dan kunnen ruzies en conflicten voor een onbepaalde tijd buiten de deur worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de hoger verdienende partner begrijpt dat zijn, of haar, wederhelft andere keuzes in diens carrière heeft gemaakt om bijvoorbeeld meer tijd te kunnen besteden aan hun kinderen.

 

Aan de andere kant kan de meer verdienende partner de ander ernstige verwijten maken, soms gebeurt dit zelfs geleidelijk zonder het zelfs echt te beseffen. Dit kan een verwoestend effect hebben op de gehele relatie en een bedreiging vormen voor de stabiliteit binnen het huishouden.

 

In een groot aantal gevallen zal echter de minder verdienende partner een onevenredig deel van de niet-financiële verantwoordelijkheden van het huishouden op diens schouders gaan dragen, zoals de opvang de kinderen, onderhoudswerkzaamheden aan de woning, de planning van sociale activiteiten en meer van dergelijke taken. Al deze verantwoordelijkheden en werkzaamheden zullen het argument ontkennen dat de kostwinner harder zou werken en meer verdient omdat ook bij het runnen van een huishouden veel tijd en energie kost. Waarschijnlijk zal de financiële ongelijkheid voor een groot deel van de toekomst niet veranderen en om die reden is het goed om de huishoudelijke taken onder beide partners eerlijk te verdelen, of in elk geval duidelijk laten zien dat ook het runnen van een huishouden een vorm van werken is die gewaardeerd dient te worden (weliswaar zonder officieel inkomen).

 

*          Beperking van de privacy

Op momenten dat een bankrekening voor een groot deel is doorspekt met onverstandig en onnodige aankopen, dan zullen factoren als transparantie en privacy hier niet eenvoudig mee te verenigen zijn. Wanneer je dan ook niet gevoel wilt hebben dat je partner over je schouder mee zit te kijken naar alles wat je doet, bijvoorbeeld als je een duur product voor jezelf aan wilt schaffen, dan kan de volledige samenvoeging van geldzaken binnen een huishouden niet de beste weg zijn om te bewandelen.

 

*          Extra werk voor één partner

Het maken en beheren van een huishoudbegroting zal doorgaans een heleboel tijd in beslag nemen en veel energie kosten. Voor je het goed en wel beseft ben je immers al snel een paar uur per maand hiermee bezig, vaak zelfs wel meer. Zelfs op het moment dat je goed financieel onderlegd bent en er prima in slaagt om de geldzaken te beheren, kan dit een aardig kluif zijn, en dat geldt natuurlijk ook voor je partner als hij, of zij, deze taak op zich heeft genomen.

 

Wanneer binnen een huishouden de financiën gezond zijn, is het vaak redelijk goed te doen om alles op orde te houden. Wanneer echter beide partners helemaal geen kaas hebben gegeten van financiële verplichtingen, dan kun je het beste de last die het beheren van de gezamenlijk geldzaken samen doen. Ook als er een behoorlijk groot verschil zit in de financiële kennis aan het begin van de relatie, dan is het erg belangrijk om ook de minder onderlegde partner in het proces te betrekken, en dus niet alleen de persoon met verstand van zaken de klus te laten klaren. Alleen op die manier kan uiteindelijk een situatie worden gecreëerd waarin de taken gelijk verdeeld kunnen worden.

 

*          De kans op miscommunicatie neemt toe

Er zal een vergrote kans bestaan op miscommunicatie op het moment dat beide partners tamelijk onafhankelijk zijn en een heleboel bewegingsvrijheid hebben bij het nemen van beslissingen ten aanzien van het doen van grote aankopen. Samen met factoren als onvoorzichtigheid, financiële miscommunicatie of het volledig ontbreken van enige communicatie kan voor een ongemakkelijke situatie zorgen, in de regel zullen er zelfs blijvende nadelige gevolgen aan kleven. Hierbij kun je denken aan problemen met de betaalrekening, ontstane rentelasten en kosten als gevolg van een te late betaling of wanbetaling van een lening.

 

Problemen ontstaan ​in de regel direct na =dat er twee of meerdere grote aankopen binnen een korte tijd zijn gedaan. Dit kan bijvoorbeeld als gemakkelijk gebeuren als je partner met behulp van een gezamenlijke bankkaart een ​​heleboel aankopen heeft gedaan ten behoeve van het opnieuw inrichten van jullie woning zonder zich goed te beseffen dat het maandelijkse abonnement van de sportschool ook nog betaald dient te worden, dat je aan bent gegaan zonder eerst je partner hiervan op de hoogte te brengen. Jullie zullen dan weliswaar allebei verantwoordelijk zijn voor deze situatie, en absoluut niet tevreden zijn over mislukte transactie die het gevolg hiervan is. Ook de vergoeding voor eventueel rood staan en problemen met de gemaakte begroting zullen door beide partners als onprettig worden ervaren.

 

In andere gevallen waarbij een kredietkaart in het spel is, kunnen factoren zoals de maandelijkse rekening, eventuele rentelasten en zelfs verborgen kosten tot problemen leiden. Het is zelfs mogelijk dat deze zaken zullen leiden tot kredietschade. De meest eenvoudige manier om dit alles te voorkomen, is door samen een ​​limiet in te stellen voor omvangrijke ongeplande aankopen, deze dient gebaseerd te zijn op de totale huishoudelijke begroting, de saldi op verschillende rekeningen en persoonlijke voorkeuren. Wanneer de grens overschreden dreigt te worden dan dient dit aan de andere partner te worden gemeld. Ook zal de betreffende aankoop binnen de begroting voor de korte of lange termijn begroting moeten passen zonder de overige behoeften en doelen op een drastische manier te beïnvloeden. Sommige koppels zullen echter nog een stapje verder gaan en eisen dat elke omvangrijke aankoop vooraf wordt gepland en in de begroting op wordt genomen.

 

Uiteindelijk zullen deze oplossingen helaas niet onfeilbaar blijken te zijn. Oneerlijkheid kan bijvoorbeeld het nut van het overleg plegen en het maken van een begroting teniet doen, terwijl hoge onverwachte kosten niet kunnen worden gedekt door een de buffer die in is gesteld voor noodgevallen, of spaardoelen op de langere termijn. Zelfs de beste planning kan op die manier onderuit worden gehaald, zelfs als allebei de partners volkomen eerlijk zijn tegen elkaar en goed onderling communiceren.

 

*          Ontstaan van een wanorde en/of problemen als een relatie eindigt

Een, op het oog gelukkig koppel, kan wellicht te maken krijgen met een relatiebreuk als gevolg van een bepaald hekel (financieel) punt. De doorsnee relatie loopt dan ook voortdurend een aanzienlijke kans om stuk te lopen. Een mogelijke relatiebreuk dient om die reden dan ook in gedachten te worden houden als gevolg van het delen van de financiën.

 

Afhankelijk van de aard van de relatiebreuk riskeren partners met gezamenlijke financiën een tijdelijk, of zelfs een permanent, financieel verlies of in elk geval het nodige ongemak dat hiermee gepaard gaat. Je kunt hierbij denken aan situaties waarin één partner de gezamenlijke spaarrekening leeg heeft gehaald. Om dit te kunnen voorkomen, dien je vooraf met je partner duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de gezamenlijke bankrekeningen, de annulering of overdracht ervan. Uiteraard geld dit niet alleen voor betaal- en spaarrekeningen, maar ook voor kredietkaartrekeningen waarvoor beide partner verantwoordelijk zijn. In het uiterste geval zal een rechter moeten bepalen hoe de verdeling van gezamenlijke rekening moet gaan verlopen, zeker als er gedeelde effectenrekeningen aanwezig zijn. De juridische afhandeling van een dergelijke zaak kan echter vaak maanden duren en mogelijk voor nog meer verbittering zorgen.

 

*          Moeilijkheden door schulden van één partner

Als gevolg van de alsmaar stijgende kosten voor het volgen van onderwijs, komt het ook steeds vaker voor dat jongeren hun volwassen leven moeten starten met een gigantische schuldenlast. Dit kan dan ook een belangrijk probleem zijn voor stellen die hun geldzaken samen willen voegen. Indien jij en je partner beide flinke schulden op hebben gebouwd, en dus een zeer negatieve begroting voor je huishouden kunt maken, dan zul je waarschijnlijk veel problemen ondervinden bij het krijgen van een financiering voor een omvangrijke aankoop, zoals een huis of een nieuwe auto. Wanneer deze situatie echter door schulden van jullie beide is veroorzaakt, dan hoeven jullie je echter geen van beiden schuldig te voelen over de problemen met de gezamenlijke geldzaken.

 

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat één partner veel schulden heeft, terwijl de ander schuldenvrij is, dan kunnen er gevoelens van afgunst of wrok op gaan spelen. In het algemeen kunnen er ook steeds meer spanningen ontstaan. De ontstane situatie kan vaak worden vergeleken met die van een huishouden waarin één partner veel meer verdient dan de ander. In dit geval is er echter sprake van een onbelast partner en een partner met een bepaalde schuldenlast. De onbelaste partner kan dan bijvoorbeeld het gevoel hebben dat hij, of zij, door de ongelijke schuld een groter aandeel leveren om de financiën van het huishouden op orde te houden.

 

Een partner die veel schulden heeft, kan het moeilijk of onmogelijk vinden om de afgesproken bijdragen, voor langdurige spaarprojecten en buffers voor noodgevallen na te komen, zelfs als deze worden verminderd om op die manier ruimte te maken voor de maandelijkse aflossingen van de schulden. Alleen als de partner met de hogere schuldenlast meer geld verdient, zal er meer kans van slagen zijn en een redelijk deel van de maandelijkse huishoudelijke rekeningen, evenals de alledaagse kosten, probleemloos betaald kunnen worden.

 

Het is niet altijd eerlijk om je partner kwalijk te nemen dat hij, of zij, wilde investeren in de toekomst door een opleiding te gaan volgen, of de gezamenlijke kredietkaartschuld op heeft gevoerd om een eigen onderneming te kunnen beginnen. Net zoals bij andere problemen binnen een relatie, is de beste aanpak waarschijnlijk om samen te werken met je partner bij het bedenken van een ​passende oplossing.

 

Alternatieven voor een gezamenlijke rekening

Indien je van mening bent dat de nadelen van een samenvoeging van financiën te zwaar wegen ten opzichte van de voordelen ervan, of als je denkt dat een volledige samenvoeging gewoon geen zin in jullie situatie, dan kun je gelukkig ook kiezen voor een aantal simpele alternatieven, die allemaal betrekking hebben op een gedeeltelijke- of volledige scheiding van geldzaken.

 

*          Gebruik slechts één gezamenlijke betaalrekening

Het beheren van één enkele gezamenlijke bankrekening en een aparte spaarrekening zullen jou en je partner in staat stellen om te alledaagse- en terugkerende huishoudelijke uitgaven te delen, zonder dat afzonderlijke lange termijn spaardoelen, en eventueel een aparte korte termijn spaarproject, voor jezelf toch behouden blijven. Net zoals bij een gezamenlijke rekening, zal dit alternatief vragen om een regelmatige, gelijke of in verhouding tot het inkomen afdracht van geld om op die manier de gedeelde kosten te kunnen dekken, maar eveneens om een kleine buffer op te bouwen voor het geval er zich onverwachte kosten voordoen. Beide partners moeten hierbij bepalen welke kosten er gedeeld worden, maar ook moet gezamenlijk de buffer voor noodgevallen aan worden gepast als dat nodig is om veranderingen in de huishoudelijke begroting te kunnen dichten.

 

Zo kunnen partners bijvoorbeeld één enkele gezamenlijke bankrekening hebben die hun gezamenlijke woonlasten en de kosten van nutsvoorzieningen zal dekken. Bij veranderingen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een hypotheek, zal het in de regel nodig zijn om de bijdragen aan de gezamenlijke rekening nog een keer onder de loep te nemen en aan te passen aan de nieuwe situatie. Zelfs als je de kosten niet in verhouding deelt, dan is een gezamenlijke bankrekening een prima manier om terugkerende kosten mee te betalen, bijvoorbeeld als elke partner een eigen zorgverzekering af heeft gesloten en deze niet even veel premie vereisen. De bijdrage van de partner met de hogere zorgpremie zal dan hoger uitvallen dan van diens wederhelft.

 

*          Slecht één gezamenlijk spaarrekening

Het hebben van één enkele gezamenlijke spaarrekening met twee persoonlijke betaalrekeningen is een geweldige manier om stellen met een gedeeld spaardoel voor een lange termijn, zoals een aanbetaling op een woning of de aanschaf van een nieuwe gezinsauto, in staat te stellen een deel van hun persoonlijke inkomen te storten. Koppels die voor deze regeling kiezen zullen over het algemeen een vast, evenredig bedrag aan de gezamenlijke spaarrekening bijdragen. De hoogte hiervan zal uiteraard afhangen van hun inkomen en het doel dat de spaarders voor ogen hebben. Deze oplossing is overigens minder ideaal te noemen voor koppels die geen groot, lange termijn spaardoel delen. Bovendien kan deze regeling zorgen voor onenigheid over hoe de alledaagse- en vaste huishoudelijke uitgaven beheerd dienen te worden.

 

*          Bepaalde kosten delen zonder een gezamenlijke rekening

Koppels, waarbij beide partners zich niet prettig voelen bij het hebben van een gezamenlijke rekening, die kunnen er uiteraard ook voor kiezen om de meest belangrijke huishoudelijke uitgaven, zoals woonlasten en rekeningen van nutsbedrijven, te delen. Beide partners betalen ieder de kosten die betrekking hebben op een kortere termijn, terwijl de andere bank- en spaarrekeningen apart worden beheerd.

 

Dit is een ideale oplossing voor partners die het lastig vinden om een vaste verbintenis aan te gaan en bij een eventuele relatiebreuk hun geldzaken veel makkelijker weer kunnen ontwarren. Hierbij dient dan wel een begeleidende overeenkomst opgemaakt te worden om gezamenlijk eigendommen gescheiden te houden als het misloopt. Verder is deze optie handig op het moment dat de ene partner een onevenredig deel van het vermogen en de inkomsten van het stel claimt. Er kan immers een heleboel spanning ontstaan als er wordt gekozen om binnen een relatie wordt gekozen voor volledig samengevoegde geldzaken.

 

Zo kan bijvoorbeeld een ongehuwd koppel de hypotheek van hun woning op naam van één partner zetten. Wel betalen ze beide voor de vaste woonlasten, inclusief de rekeningen van de nutsbedrijven en onroerendgoedbelasting, maar houden de overige rekeningen verder gescheiden. Op het moment dat het tot een relatiebreuk zou komen, dan zal de eigenaar van de woning ongetwijfeld het pand behouden en de ander dienen te helpen om vervangende woonruimte te vinden.

 

*          Volledig gescheiden geldzaken

Een volledige scheiding van geldzaken is absoluut een haalbare optie, zelfs in een relatie die zich kenmerkt door volledig vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Een volledige scheiding van financiën wil zeggen dat er geen gezamenlijke rekeningen en, voor zover mogelijk, geen directe verdeling zal plaatsvinden van de huishoudelijke uitgaven.

 

In de praktijk zal echter een aantal noodzakelijke kosten wel worden gedeeld om zeker te zijn van een rechtvaardige situatie en financiële spanningen te vermijden. Een minder nette manier om dit te doen, is door uit te gaan van ongeveer gelijk inkomens en door om beurten voor ongeveer gelijke kosten te betalen, zoals de maandelijkse rekeningen van nutsbedrijven of de restaurantkosten die zo nu en dan betaald worden.

 

Als het gaat om dure huishoudelijke uitgaven en gezamenlijke doelen, dan zullen koppels met een volledig gescheiden financiële verantwoordelijkheid voor bepaalde kosten één enkele partner zorg laten dragen. Deze is dan verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen. Zo kan één partner bijvoorbeeld de rekeningen betalen van de hypotheek, de onroerendgoedbelasting, en de verzekeringen, terwijl de ander altijd verantwoordelijk is voor de kosten van de kinderopvang. De verdeling van de kosten zal echter grotendeels afhangen van de inkomsten van beide partner en hun vermogen om bij te dragen aan de huishoudelijke lasten.

 

Conclusie

Voorat je besluit of het verstandig is om een gezamenlijke rekening te openen, is het nodig om allerlei financiële kwesties samen door te spreken, onder andere hoe bepaalde huishoudelijke uitgaven betaald gaan worden en voor welke doelen er gezamenlijk gespaard gaat worden. Een gezamenlijke bankrekening openen betekent namelijk dat je te maken krijgt met gedeelde kosten en het beheer ervan. Verder dienen zaken zoals eerlijkheid over uitgaven en aankopen absoluut aan de orde te komen.

 

Alleen dan weet je wat je te wachten staat, waar je je aan te houden hebt en wat je van je partner op financieel vlak kunt verwachten. Door samen een goed plan te maken met betrekking tot de huishoudelijke geldzaken kun je immers een heleboel problemen op voorhand al voorkomen en eventuele spanningen die hieruit voort kunnen vloeien buiten de deur houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20