Rusland staat technologisch dertig jaar achter

Op het gebied van technologische ontwikkeling loopt Rusland dertig tot veertig jaar achter op de rest van de geïndustrialiseerde wereld. Bovendien zal die kloof nog groter worden, tenzij het land grote inspanningen doet op het gebied van innovatie. Dat zegt Anatoly Chubais, gewezen Russisch minister van financiën en in de jaren negentig architect van de grote Russische privatiseringsbeweging. Chubais, die op dit ogenblik een Russisch staatsbedrijf leidt voor de ontwikkeling van de high-tech sector, zegt dat Rusland niet mag ontkennen dat het land bijzonder zwaar is teruggevallen. Dat zou volgens hem een bijzonder zware historische en politieke vergissing zijn. Om de nodige inhaalbeweging te kunnen realiseren, moet het land volgens Chubais een groeistrategie op lange termijn ontwikkelen en de ontwikkeling van nieuwe technologieën financieren door inkomsten uit olie en gas.

“Rusland wordt volgens Chubais geconfronteerd met een dilemma,” aldus het persbureau Associated Press. “Het land staat voor de keuze om te innoveren of verder af te takelen.” Chubais voegt er aan toe dat het land uitstekende mogelijkheden heeft om belangrijke technologische ontwikkelingen te verwezenlijken, maar geeft toe dat het niet duidelijk is hoe die strategie moet ontwikkeld te worden. Volgens hem wordt er in Rusland constant over modernisering gepraat, maar heeft tot nu toe niemand een haalbare oplossing aangebracht. Ook Chubais zelf zegt dat de industriële wereld en de intellectuele elite een oplossing moet uitwerken. Russische start-ups in de high-tech sector zijn volgens hem zeer zelden succesvol, meestal omdat ze te weinig financiën en mogelijkheden hebben om de ideeën van wetenschappers in producten om te zetten.

Volgens een aantal anderen ligt het probleem echter nog veel dieper. Daar wordt verwezen naar een gebrek aan gekwalificeerd personeel en de afwezigheid van een productieve en dynamische omgeving. “Men moet een manier vinden om betere managers op te leiden,” aldus Elie Wurtman, managing partner van het investeringsbedrijf Benchmark Capital. “De Russische overheid moet zich afvragen hoe een omgeving kan gecreëerd worden die ondernemingsvriendelijk is, hoe een belastingsstelsel kan opgebouwd worden dat mensen toelaat om succes te hebben en te motiveren om zich op succes te richten.” Rusland maakt zijn zwaarste economische crisis in een decennium mee. Het voorbije jaar kende het bruto binnenlandse product een terugval met 7,9 % en lokale bedrijven zeggen nog altijd dat kredieten bijzonder duur zijn en moeilijk te verkrijgen zijn. (MH)

Meer