Reizen, buitenbubbel en terrassen: het Overlegcomité belooft stormachtig te worden

De spanning is voelbaar, zowel bij de politici als bij de experts. Zonder twijfel hadden ze liever gezien dat de verstrengingen in het kader van ‘de Paaspauze’ meer effect zouden gehad hebben op de coronacijfers, die slechts zeer licht dalen. De politiek zit nu met een epidemiologische situatie die verre van ideaal is aan de ene kant, en aan de andere kant de beloofde deadlines voor versoepelingen.

De vraag die iedereen zich stelt: zijn de meest recente coronabeperkingen niet goed, of werden ze niet voldoende gerespecteerd? Het antwoord neigt naar het tweede, wat de politiek en de wetenschappers zou moeten aanzetten tot een andere aanpak, zoals werd geopperd in een veelgedeeld opiniestuk in Le Soir. Drie relevante wetenschappers – epidemioloog Marius Gilbert (ULB) en infectiologen Nathan Clumeck (CHU Sint-Pieter) en Leila Belkir (UZ Sint-Lucas, Woluwe) – pleiten om ‘met het virus te leren leven’ door een ‘Covid safe’-label te plakken op handelszaken en organisaties, en zo een graduele heropening in gang te zetten.

Aan politieke kant zijn het nog steeds de Franstalige liberalen die het meeste druk zetten om te heropenen. Hun voorzitter George-Louis Bouchez herhaalt tot in den treure dat hij beslissingen wil zien op basis van cijfermatige feiten. Is op restaurant gaan gevaarlijker dan boodschappen doen? Is de kinderen tussen school en thuis laten pendelen minder problematisch dan naar de kapper gaan?

De wetenschap heeft daar niet altijd een eenduidig antwoord op, omdat elk geval verschillend is. Dat benadrukken ook de auteurs van het opiniestuk. Men moet volgens hen van aanpak veranderen.

Wat ligt er op tafel?

Te beginnen met wat enkele bijna zekerheden, indien er woensdagvoormiddag geen heropleving van het virus wordt waargenomen:

  • Niet-essentiële buitenlandse reizen worden toegelaten vanaf 19 april, hoewel ze natuurlijk niet worden aangemoedigd. Misschien wordt er een uitzondering gemaakt voor Brazilië, aangezien de Braziliaanse variant steeds meer zorgen baart. Frankrijk heeft de vluchten tot nader order al opgeschort. Oppositielid Catherine Fonck (Cdh) stelt quarantaine voor.
  • Heropening van de scholen op 19 april voor de leerlingen uit de lagere en middelbare school, voltijds in de klas voor het lager onderwijs en de eerste graad middelbaar en deeltijds contactonderwijs voor de hogere graden.
  • Heropening van de contactberoepen: Op 26 april zoals gepland, net als de niet-essentiële bedrijven. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

De meer controversiële onderwerpen:

  • Allereerst is er het beruchte ‘buitenplan’ van premier De Croo, dat de activiteiten in openlucht moet herlanceren, met in het bijzonder de uitbreiding van de buitenbubbel naar 10 personen (dat zou volgens onze bronnen al bevestigd zijn op 26 april), een heropening van de terrassen van bars en restaurants, en de mogelijkheid tot culturele buitenactiviteiten (met testfasen) of sport. De Franstalige liberalen dringen aan om dit plan op 1 mei te lanceren. Anderen zien het liever pas op 15 mei gebeuren. Mogelijk wordt hier een gulden middenweg gevonden.
  • Maar dat valt de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) niet in de smaak, die vindt dat het simpelweg te voorbarig is om van dergelijke heropeningen te spreken. Een plan dat zou lopen van mei tot juni met 15 dagen tussen elke meting ligt ook op tafel.

(tb)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20